nieuws

Groen licht voor tunnelwet

bouwbreed Premium

De Wet tunnelveiligheid lijkt de weerstand in de Tweede Kamer overwonnen te hebben. Dat bleek tijdens de plenaire behandeling in het parlement.

Kamer akkoord met opheffing commissie Tunnelveiligheid

Demissionair minister Schultz (infrastructuur) wist de meeste bezwaren weg te nemen. “Ja, de veiligheidsnorm in de wet is inderdaad lager dan de norm van de afgelopen jaren”, geeft ze toe. “Als we de huidige norm willen handhaven, voldoen veel oudere tunnels niet meer. Een hogere norm brengt dan veel kosten met zich mee.” Dat betekent overigens niet dat de veiligheidslat voor tunnels over de grond slingert. “De norm is gemiddeld naar Europese standaarden, vergelijkbaar met de norm in Oostenrijk”, benadrukt de minister.

De instandhouding van de commissie Tunnelveiligheid, een langgekoesterde wens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, lijkt na het debat van de baan. Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) wilde bij aanvang van de discussie nog een wetswijziging indienen om de commissie in stand te houden. In de loop van het debat overtuigde de minister haar echter van de opheffing. “De commissie was nodig toen er nog geen standaardnormen waren, maar die zijn er met deze wet wel.” Schultz benadrukte de onafhankelijkheid van de rijksambtenaar die de tunnelveiligheid moet toetsen, al is deze ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

“De functie moet ergens ondergebracht worden. Maar de onafhankelijkheid is vastgelegd in de wet en met een expliciete verklaring van de ambtenaar. Bovendien zijn de adviezen openbaar en krijgt de veiligheids-ambtenaar een eigen secretariaat en een aparte plek in de organisatie, direct onder de directeur-generaal, zodat hij deze van gevraagd en ongevraagd advies kan voorzien.” Overigens hebben gemeenten en provincies ook een veiligheidsbeambte die tunnelveiligheid toetst. Het Centrum voor Ondergronds Bouwen wordt een onafhankelijk kenniscentrum voor tunnelbouw.

De Wet tunnelveiligheid zorgt voor standaardisatie van de veiligheidsnorm voor tunnels en de mogelijke maatregelen die daartoe beschikbaar zijn. Dit moet de besluitvorming versnellen en de kosten voor tunnelveiligheid omlaag brengen. De wet moet 1 juli 2013 in werking treden. Volgende week stemt de Tweede Kamer over de wet.

Reageer op dit artikel