nieuws

Gemeente komt weg met vage bouwleges

bouwbreed Premium

Bouwers, ontwikkelaars, corporaties en juristen vermoeden dat aannemers nog steeds mee betalen aan paspoorten en rijbewijzen.

‘Doelstelling minister buiten bereik door tegenstrijdige regels’

Gemeenten mogen bouwleges niet langer gebruiken om gaten te dichten op hun begroting voor zaken die niets met bouwen te maken hebben. De minister van Binnenlandse Zaken deed die belofte bij de lancering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) twee jaar geleden.

Van die doelstelling lijkt weinig terecht te komen. Tientallen, zo niet honderden, gemeenten hanteren legesverordeningen die zo ingewikkeld zijn dat een burger of bedrijf ze niet kan controleren.

Juristen, bouwers, ontwikkelaars en corporaties hebben sterk het vermoeden dat aannemers nog steeds meebetalen aan de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen. Zij baseren zich op de sterk gestegen bouwleges begin dit jaar. Die stijging valt volgens hen niet te verklaren: er worden veel minder bouwvergunningen afgegeven.

Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken zou verder blijken dat tal van gemeenten, ondanks eerdere waarschuwingen van oud-minister Donner, vaag doen over hun legestarieven. Minister Spies wil dat niet bevestigen, maar erkent indirect dat er nog steeds problemen zijn: “De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat ter plekke helpen”, verklaart een woordvoerder van de minister.

Twijfel

Juristen wagen het te betwijfelen of ondersteuning “ter plekke” veel gaat opleveren. Zij stellen dat de huidige regels niet werken, omdat twee wetten elkaar tegenspreken.

“De Wabo staat niet toe dat een aannemer via bouwleges meebetaalt aan paspoorten en andere zaken, maar de Gemeentewet biedt gemeenten die ruimte wel”, zegt Allard Knook, advocaat bij CMS Derks Star Busmann.

Welke wet meer zeggingskracht heeft, is vooralsnog onduidelijk. “Het ontbreekt aan jurisprudentie op dit punt.”

Knook adviseert de minister de regels nader te bestuderen en waar nodig aan te passen. Sjoerd Bosma, legesdeskundige bij Ernst en Young is het daar mee eens. Ook hij pleit voor een “eerlijker en transparanter systeem”.

Bosma is voorstander van een legesheffing op basis van de werkelijke kosten. “Een gemeente is zeer goed in staat om in te schatten wat de werkelijke kosten per vergunning zijn”, redeneert hij. Zover komt het vermoedelijk niet. “Het is niet de bedoeling dat we de regels gaan aanpassen”, verklaart minister Spies via haar woordvoerder.

> Pagina 2: Volgend jaar gaan de bouwleges verder omhoog

Reageer op dit artikel