nieuws

EU wil betalingsachterstanden hard aanpakken

bouwbreed Premium

De Europese Commissie gaat het probleem van trage betalingen nog harder aanpakken. Doel is te voorkomen dat op zich gezonde bedrijven door betalingsachterstanden toch in de problemen komen.

Hoewel de situatie de laatste jaren iets is verbeterd, zijn betalingsachterstanden tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheden in de EU nog altijd aan de orde van de dag. De Commissie doet daarom een voorstel voor een nieuwe aanpak om betalingsachterstanden te bestrijden door de richtlijn over betalingsachterstanden uit 2000 ingrijpend te wijzigen. Hiermee komt zij een van haar toezeggingen in de Small Business Act na.

De Commissie stelt voor dat de overheid het goede voorbeeld geeft en haar rekeningen in de regel binnen 30 dagen betaalt. Tegelijkertijd verbindt de Commissie zichzelf ertoe rekeningen voor goederen en diensten voortaan binnen de gestelde termijnen te betalen en in sommige gevallen zelfs kortere betalingstermijnen vast te stellen dan de huidige wettelijke termijn.

“Betalingsachterstanden van overheidsinstanties mogen niet langer worden gedoogd. We proberen niet alleen te voorkomen dat er nog meer bedrijven failliet gaan, maar bovendien de kasstroom van bedrijven te verbeteren en zo het concurrentievermogen van Europese bedrijven op lange termijn te vergroten”, aldus eurocommissaris voor industrie Günter Verheugen. Volgens de voorstellen moeten overheidsinstanties binnen 30 dagen betalen. Doen zij dit niet, dan moeten zij vanaf dag 1 van de vertraging rente, een vergoeding voor invorderingskosten en een forfaitaire boete van 5 procent van het verschuldigde bedrag betalen.

Bij bedrijven geldt contractvrijheid, maar als een betalingsachterstand optreedt, heeft de schuldeiser in de voorstellen recht op achterstandsrente en een vergoeding van de invorderingskosten. Ook worden onbillijke contractbepalingen aan banden gelegd. Dit voorstel is bedoeld om de kasstroom van Europese ondernemingen te verbeteren.

Reageer op dit artikel