nieuws

‘Eerste Kamer, hoed u voor ondoordachte plannen social return’

bouwbreed Premium

De Eerste Kamer moet nog eens goed nadenken alvorens in te stemmen met het idee van een vijfprocentsregeling voor social return. Dat vindt MKB Infra-voorzitter Daan Stuit.

“Het klinkt heel sympathiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen via een regelling voor social return. Maar een wettelijke verplichting van 5 procent zorgt alleen maar voor problemen. Hoe kun je daar aan voldoen op een werk waar het vooral om materieel en materiaal gaat en minder om menskracht? Dus je moet het in ieder geval hebben over loonsom en niet aanneemsom”, vindt Stuit.

Hij reageert hiermee op een motie die PvdA-senator Janny Vlietstra heeft ingediend tijdens het debat over de Aanbestedingswet. Daarin wordt gevraagd om bij decentrale overheden te stimuleren dat die social return in hun beleid opnemen.

“Het gevolg hiervan zal zijn dat gemeenten weer allemaal een eigen beleid gaan voeren. Dan zie je dat bijvoorbeeld Den Haag doorgaat tot de bakken van de sociale dienst leeg zijn en vervolgens Delft dat doet. Dat daarna de bakken weer volstromen omdat er aan het einde van een werk geen werk meer is, doet er dan kennelijk niet toe”, aldus Stuit.

Opleiding

Hij herhaalt dan ook nog eens zijn eerdere pleidooi voor een structurele aanpak. Die moet in ieder geval via de opleidingsinstituten lopen, wat hem betreft. “De werklozen die via social return instromen hebben meestal een opleiding nodig, wil je tenminste zorgen dat ze ook na afloop van een werk betere kansen hebben op de arbeidsmarkt”, vindt Stuit.

In zijn visie moet sociale return ingebed worden in het beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen bedrijven. “Dan is heel simpel te controleren door een accountant of een bedrijf zich houdt aan de afspraken rond social return. Daarbij moet dan ook de mogelijkheid geboden worden door overheidsopdrachtgevers om de werklozen ook elders in te zetten, bijvoorbeeld op een ander werk. Er zijn in onze sector nu eenmaal werken waar weinig mensen op staan, neem heiwerken. In een heiploeg 5 procent werklozen zetten is vrijwel uitgesloten.”

Samen met TNO heeft MKB Infra inmiddels een brochure het licht doen zien met kansen en mogelijkheden voor social return op een werkbare wijze. Stuit hoopt dat overheden bereid zijn op die manier naar het onderwerp te kijken. “Dat is ook voor de werklozen beter”, vindt hij.

Reageer op dit artikel