nieuws

Constructeur stadion 
FC Twente niet vrijuit

bouwbreed Premium

Hoewel het in de eindsituatie een heel sterke en stabiele constructie opleverde waren de spanten van het Twentestadion in de bouwfase gevoelig voor verdraaiing. Die kennis had de constructeur moeten overdragen aan de bouwers.

Dat betoogde voorzitter Johan Galjaard van VN Concstructeurs op de Staalbouwdag gisteren in Katwijk. Daarmee stak hij de hand in eigen boezem. Het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) repte vooral van gebrekkige communicatie waardoor hoofdaannemer en onderaannemers er blindelings vanuit gingen dat de ander de nodige controles had uitgevoerd en dat het verantwoord was de constructie al te belasten terwijl die nog niet helemaal gereed was. Ook de opdrachtgever kreeg ervan langs. Die moet afdwingen dat de veiligheid in alle omstandigheden gewaarborgd is.

Het stalen spant voor de kap van het Twentestadion was volgens Galjaard uitstekend berekend voor zijn taak. “Maar als je goed kijkt zag je een as lopen op de doorsnedetekening, waaromheen het spant gemakkelijk kon verdraaien zolang het niet is afgeschoord.” Dat was ook precies wat er gebeurde. De twee spanten waaraan een zware videowall was opgehangen, verdraaiden. Bij het ongeval vorig jaar zomer kwamen twee bouwvakkers om het leven.

“Constructeurs denken doorgaans wel na over maakbaarheid”, stelde Galjaard. “Maar ze moeten die kennis ook overdragen aan de bouwers. En ze moeten afdwingen bij de opdrachtgever dat ze in de bouwfase betrokken blijven. Verder moet iedereen altijd een derde laten kijken naar een ontwerp of bouwplan.”

Zelf blijft VN Constructeurs nadrukkelijk lessen trekken uit incidenten en onveilige situaties. Het ABC meldpunt wordt uitgebouwd. Bij het anonieme meldpunt voor constructieve problemen komen nu jaarlijks 120 meldingen binnen. “Als je dat extrapoleert naar het aantal bouwprojecten worden jaarlijks zo’n 20.000 constructieve fouten gemaakt. De meeste worden (net) op tijd onderkend en hersteld.” Ook blijven Galjaard en consorten draagvlak zoeken voor de Agenda Constructieve Veiligheid.

Reageer op dit artikel