nieuws

Blijheid over Paars kan snel omslaan in teleurstelling

bouwbreed Premium

De meeste ondernemersorganisaties lijken tevreden te zijn met het regeerakkoord. Maar nadere beschouwing leert dat de teleurstelling erover om de hoek komt kijken.

Het ontslagrecht versimpeld, de administratieve lasten met 2,5 miljard omlaag, voor infra mag 8 miljard worden uitgegeven, het topsectorenbeleid wordt versterkt voortgezet, eindelijk een duurzaam energiebeleid, het lijkt niet op te kunnen voor ondernemend en bouwend Nederland. Schijn kan echter bedriegen.

Neem het ontslagstelsel. De preventieve toets blijft bestaan, maar het UWV moet daar nu vier in plaats van zes weken over doen. De gang via de kantonrechter wordt afgesneden. En nog belangrijker, de ontslagvergoeding wordt versoberd naar een half maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 75.000 euro.

Daar staat tegenover dat de werkgever een zogenoemd transitiebedrag moet neertellen waarmee de ontslagen werknemer van werk naar werk geholpen kan worden via scholing. Als dat leidt tot het faillissement van het bedrijf, hoeft ook dat niet.

De voordelen van het nieuwe ontslagrecht worden echter onmiddellijk teruggepakt door het kabinet via een verhoging van de WW-premie voor werkgevers. Tenminste, als die al omhoog moet aangezien de WW-duur sterk wordt ingeperkt. Een lichtpuntje is nog dat dit een punt is dat het kabinet nog wil bespreken met de sociale partners.

Lenteakkoord

Een ander punt is de volstrekte verwarring over wat er nu met het budget voor infrastructuur gaat gebeuren. Zelfs deskundigen komen er nauwelijks uit wat nu precies bedoeld is. Eerste lezing gaf de indruk dat de bezuinigingen die in het Lenteakkoord waren voorzien, niet door zouden gaan. Dat lijkt nu wel het geval te zijn.

In ieder geval is wel vastgelegd dat beoogd minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz 80 procent van de resterende investeringsruimte in het Infrastructuurfonds en het Deltafonds tot 2028 mag bestemmen voor nieuwe projecten. Dat zou neerkomen op zo’n 8 miljard. Daarbij gaat het dus wel om werken die uitgesmeerd over die periode uitgevoerd kunnen worden.

Een lichtpuntje lijkt de manier waarop het kabinet het technisch onderwijs wil aanpakken. Met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wil het kabinet een Techniekpact 2020 afsluiten waarin onder meer wordt geregeld het verbeteren van de doorstroom door praktisch ingestelde leerlingen een verkorte route door het beroepsonderwijs te bieden. Ook wordt gekeken naar een andere financiering van het mbo waarbij ook co-financiering door het bedrijfsleven in beeld is.

Werkelijk een ommekeer in het denken van met name de VVD is de paragraaf over duurzame energie. In 2020 moet 16 procent duurzaam zijn, dat was tot nu toe 14 procent. In 2050 moet de energievoorziening volledig duurzaam zijn, althans dat is het streven in internationaal verband.

Kortom, er valt heel wat te lezen in het akkoord. Maar sommige zaken zijn voor meer uitleggen vatbaar.

Reageer op dit artikel