nieuws

Bestaande huizen bieden kansen voor bouwers

bouwbreed Premium

Voor bouwbedrijven die zich focussen op de bestaande woningvoorraad zijn er de komende jaren in toenemende mate kansen. Dat schrijft de provincie Gelderland in een woningbouwmonitor.

Het jaar 2011 is bepaald geen slecht jaar geweest voor de Gelderse woningbouw. In dat jaar zijn 7163 nieuwe woningen opgeleverd. Dat zit zo ongeveer rond het gemiddelde dat tot 2019 nodig is.

Toc h ziet het provinciebestuur ook in Gelderland nogal wat bouwbedrijven failliet gaan. Mogelijk, zo meent de provincie, heeft dat te maken met een overcapaciteit aan bouwbedrijven. De komende jaren verwacht zij nog meer faillissementen bij pure nieuwbouwbedrijven aangezien de bouwprogramma’s in de toekomst alleen maar zullen dalen als gevolg van de demografische ontwikkeling.

De verdienmogelijkheden in de kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad zullen daarentegen groeien. “De vraag naar bedrijven die woningen kunnen renoveren, verduurzamen en geschikt maken voor bewoning door ouderen zal toenemen”, verwacht de provincie.

Behalve in de Achterhoek is nog nergens in Gelderland sprake van bevolkingskrimp. Het aantal huishoudens blijft ook nog steeds groeien, dus nieuwbouw blijft nog nodig. Maar wel minder dan nu gebeurt.

Reageer op dit artikel