nieuws

Anodes oplossing voor aantasting kademuren

bouwbreed Premium

Een oplossing voor het probleem met corroderende kadewanden bleek relatief simpel. Het Havenbedrijf Rotterdam liet stalen kadeconstructies voorzien van anodes. Deze blokken ‘opofferingsmetaal’ voorkomen dat ijzerdeeltjes aan de kadeconstructies worden onttrokken.

De Amazonehaven heeft een primeur met een kademuur waar permanent een stroompje van 900 millivolt doorheen gaat om het potentiaalverschil op te heffen. “Dit is voor nieuwe kademuren goedkoper dan voor bestaande”, zegt assetmanager Henk Voogt van het havenbedrijf.

Om volledig inzicht te krijgen in het verval van kades en anodes, zijn de afgelopen tien jaar een miljoen metingen uitgevoerd en 27 potentiële oorzaken van aantasting onderzocht. Het leverde een schat aan informatie op en zeven hoofdoorzaken. Behalve zoutgehalte, zuurgraad, zuurstofinwerking en galvanische werking bleek verrassend genoeg ook verbeterde waterkwaliteit een rol te spelen bij de aantasting van onder de waterlijn gelegen constructies. Micro-organismen die vroeger nauwelijks actief waren, vreten nu het staal aan.

Met het geautomatiseerde systeem KMS zijn ook simulaties uit te voeren. Die tonen bijvoorbeeld hoe risico’s afnemen door anodes. KMS ondersteunt ook bij maken van risicoanalyses: wat kan kapot gaan en wat zijn de gevolgen ervan voor de ladingoverslag? Intensief gebruikte kades kunnen zo prioriteit krijgen.

Aangezien het havenbedrijf de productiekwaliteit van bouwmaterialen niet in de hand heeft, blijven betonkernboringen en tests van staalconstructies en rubber fenders noodzakelijk. Planmatig onderhoud hebben de kadebeheerders veel beter in de vingers. “De besparing zit in onderhoud op precies op het juiste moment.”

Het havenbedrijf gaat de meetgegevens aan kademuren samenbrengen in een Handboek Corrosie voor constructeurs en beheerders van staalconstructies in een maritieme omgeving.

Reageer op dit artikel