nieuws

Wie geen onderzoek deed in Westraven, telt niet mee

bouwbreed

Bijna de hele Nederlandse ingenieurswereld was deze zomer aan het meten aan gebouw Westraven in Utrecht. Wie niet actief was in het trillende pand van Rijkswaterstaat lijkt welhaast niet mee te tellen.

Dat beeld rijst op uit het eindrapport van de Rijksgebouwendienst. Met 64 pagina’s is het nog betrekkelijk overzichtelijk. Maar daarachter hangen 21 bijlagen met een veelvoud aan pagina’s. Daarin worden de meest onwaarschijnlijke scenario’s uitgewerkt en vervolgens afgeschoten. Want de ingenieurs waren vooral oorzaken aan het elimineren, voordat ze eindelijk op de boosdoener stuitten: de glaswasinstallatie waarvan de trillingen versterkt werden door de bureaus.

Een voorbeeld is het scenario dat koolstoflijmwapening verantwoordelijk zou zijn geweest voor de trillingen. Nadat de onderzoekers uitvoerig het mechanisme hebben toegelicht komen tot ze tot de slotsom dat er helemaal geen koolstoflijmwapening is toegepast.

Zulke onderdelen geeft het rapport soms iets droogkomisch. Dat de waterstaatsambtenaren voorlopig nog niet kunnen terugkeren, draagt daaraan bij. De oorzaak is bekend en betrekkelijk onschuldig, dus een weldenkend mens zou zeggen: hup, aan het werk. Desnoods een paar maanden achter vuile ramen. Maar dat is volgens de Rijksgebouwendienst niet aan de orde. Er wordt wel gekeken of de laagbouw al eerder in gebruik genomen kan worden, maar de hoogbouw blijft tot eind dit jaar buiten gebruik.

Bij al de uitvoerige onderzoeken kwam een ander gebrek aan het licht, namelijk dat de stalen stijlen bij de vides niet goed temperatuurschommelingen kunnen volgen. Dat was geen oorzaak van de trillingen, maar moet wel verholpen worden en daarvoor moeten er grote steigers opgebouwd worden in de vides. Wie er aansprakelijk is voor dat defect, wordt nog uitgezocht. Ballast Nedam gaat het herstellen.

Reageer op dit artikel