nieuws

Slim gespeeld

bouwbreed

Natuurlijk bepalen de feitelijkheden van een geschil grotendeels de uitkomst. Maar u kunt zelf (voor een deel) bepalen welke feiten u laat ontstaan. Op het moment dat u in een aanbesteding merkt dat het traject anders zal verlopen dan u in eerste instantie denkt, dan dient u uw strategie zorgvuldig te plannen. Onderstaande zaak is […]

Natuurlijk bepalen de feitelijkheden van een geschil grotendeels de uitkomst. Maar u kunt zelf (voor een deel) bepalen welke feiten u laat ontstaan. Op het moment dat u in een aanbesteding merkt dat het traject anders zal verlopen dan u in eerste instantie denkt, dan dient u uw strategie zorgvuldig te plannen. Onderstaande zaak is een mooi voorbeeld van wat ik bedoel.

Bij een aanbesteding gold als knock-out criterium dat er over een bepaalde milieu-vergunning beschikt moest kunnen worden. Onduidelijk was of die vergunning er moest zijn a) bij het moment van inschrijving, b) bij het moment aanvang werkzaamheden of c) helemaal niet.

Nummer 2 wist dat de voorlopige winnaar niet over (alle) benodigde vergunningen kon beschikken op het moment van inschrijving. Dat schreef nummer 2 dan ook aan de aanbesteder (stap I). Die liet daarop weten dat de vergunning niet eerder voorhanden diende te zijn dan bij aanvang werk. Nummer 2 schreef vervolgens dat zij nu niet ging procederen (stap II), maar dat zij wel nauwlettend in de gaten ging houden of de vergunning er tijdig zou zijn (stap III). Tevens verlengde nummer 2 haar gestandsdoeningstermijn tot nà aanvang werk (stap IV).

Uiteraard was de vergunning te laat. Dat bleek pas nà de Alcateltermijn. Nummer 2 had door haar stappenplan ervoor gezorgd dat zij haar rechten niet had verwerkt en mocht nog steeds protesteren. En met succes. De reeds gesloten overeenkomsten moesten worden beëindigd èn – door de slimme stap IV – kon ook nog aan nummer 2 worden gegund.

Mooi schaakspel.

Reageer op dit artikel