nieuws

Raad van Arbitrage wijst schadeclaims KWS/Boskalis af

bouwbreed

KWS Infra en Boskalis krijgen geen 764.290 euro voor de vertraging die de aanleg van de N307 opliep als gevolg van een opgraving. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft de vordering van de bouwbedrijven afgewezen.

Dat blijkt uit de samenvatting van het scheidsrechterlijk vonnis van de Raad van Arbitrage van 4 juni 2012, dat de provincie Flevoland openbaar heeft gemaakt.

De aannemerscombinatie KWS Infra/Boskalis (“N23”) is van mening dat de provincie Flevoland moet opdraaien voor de kosten van de vertraging die het project opliep door een archeologische opgraving bij Swifterbant. Daar stuitten archeologen eind 2009 op het op één na oudste menselijke graf ooit in Nederland gevonden. De provincie investeerde 5,4 miljoen euro in de opgraving. Het Rijk en de gemeente Dronten hebben 1,9 miljoen euro bijgedragen.

De opgravingen duurden drie maanden en vonden plaats midden in het tracé van de provinciale weg. Gedurende die tijd lag de aanleg van de provinciale weg nagenoeg stil. Reden voor de aannemerscombinatie om de opgelopen schade (plus een vergoeding voor de rente en de gemaakte kosten) op de provincie te verhalen. De provincie vindt echter dat de vertragingsschade wordt gedekt door de contractueel overeengekomen eenmalige vergoeding van 10.000 euro.

De Raad van Arbitrage geeft de gemeente gelijk. De vordering van 764.290 euro is volledig afgewezen. De aannemers worden veroordeeld in een tegemoetkoming in de proceskosten (11.250 euro). En daarmee is de kous af. KWS Infra en Boskalis hebben besloten om niet in hoger beroep te gaan.

Reageer op dit artikel