nieuws

project The Crystal Vlaggenschip voor duurzame stadsontwikkeling

bouwbreed

Anderhalve eeuw na dato heeft Londen een opvolger voor het fameuze Crystal Palace. Aan een oud scheepsdok aan de oostkant van de stad zette Siemens een paleis neer voor duurzame stadsontwikkeling.

Gebouw The C rystal is opgebouwd uit staal en glas en behoort tot de wereldtop op het gebied van duurzaam bouwen. Warmte-koudeopslag, pv-panelen, zonneboilers, driedubbelglas met warmtereflecterende folies en zuinige ledverlichting. Architecten en adviseurs hebben alles uit de kast gehaald om de hoogste klassering binnen te halen bij zowel de Leed- als de Breeam-duurzaamheidscertificering.

Om ook sociaal duurzaam te zijn is een deel van de openbare ruimte rondom The Crystal ingericht als volkstuincomplex. Omwonenden en schoolklassen kunnen daar tuintjes beheren. Regenwater wordt op het dak opgevangen en niet gebruikt als grijs water, zoals vaak gebeurt, maar gefilterd en gedesinfecteerd en als drinkwater gebruikt. Het gebouwmanagementsysteem slaat overtollige elektriciteit op in batterijen in de kelder waarmee elektrische auto’s opgeladen kunnen worden.

Dat het gebouw ondanks alle inspanningen geen nul-energiegebouw is geworden komt volgens projectmanager Werner Kruckow van Siemens door de bijzondere functie ervan. “Was er een kantoor in gevestigd, dan zouden we met een overschot aan energie zitten en stroom aan het net kunnen leveren. Maar ongeveer de helft van het 6000 vierkante meter grote complex bestaat uit een tentoonstellingsruimte waarin een verhaal wordt verteld. Dat willen we doen met moderne presentatietechnieken, interactieve films en computergames. Die technieken verbruiken veel energie, zodat het gebouw per saldo stroom aan het net moet onttrekken. Fossiele brandstoffen worden niet verbruikt. Het is een all electric building.”

Het verhaal dat in The Crystal wordt verteld gaat over hoe steden het hoofd ku nnen bieden aan toenemende urbanisatie. Hoe ze efficiënt met water en energie kunnen omgaan, zorgen dat het verkeer doorstroomt, terwijl ze tegelijkertijd een veilige en gezonde leefomgeving bieden. Een bedreiging wil niemand bij Siemens de almaar toenemende urbanisatie noemen. Het bedrijf benadert het vraagstuk als een onontkoombare ontwikkeling. Kruckow: “Op dit moment woont al meer dan de helft van de wereldbevolking in steden; in 2050 zal dat ruim driekwart zijn. Dat vraagt om integrale oplossingen. Het volstaat niet om waterbehandeling, energievoorziening als strikt gescheiden disciplines te behandelen. Ze hangen allemaal met elkaar samen.”

Siemens heeft zelf daarom vorig jaar een aantal activiteiten gebundeld in een nieuwe divisie Infrastructuur en Steden. Die wordt vanuit de Raad van Bestuur in München aangestuurd. Er gloort volgens het bedrijf een wereldmarkt van 300 miljard euro. Inmiddels zijn er al zestig accountmanagers aangesteld die als eerste aanspreekpunt fungeren voor burgemeesters, politici en planners in evenzoveel steden over de hele wereld. Voor die divisie fungeert The Crystal als vlaggenschip. Tijdens workshops en congressen in het futuristische glazen gebouw worden oplossingen bedacht en plannen uitgewerkt. Direct na de officiële opening vorige week vond in The Crystal een UN Habitat conferentie plaats.

De naam verwijst niet alleen naar de vorm van het pand met zijn gefacetteerde gevel van glas, maar is ook een knipoog naar het Crystal Palace dat in 1851 in Londen opende ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling. Daarin werd een lofzang afgestoken op de industriële revolutie en de leidende rol daarbinnen van het Britse rijk. Het origineel dat ook een doorbraak betekende op het gebied van architectuur en flexibel en transparant bouwen, is allang verdwenen. In haar opvolger aan het Victoriadok neemt Siemens het stokje over en draagt integrale oplossingen aan voor de problemen van de 21ste eeuw. In Boston en Shanghai wil de multi national vergelijkbare centra neerzetten waar het met experts in debat gaat over duurzame stadsontwikkeling.

Waterbehandeling

Regenwater dat op het dak van The Crystal valt wordt binnenkort gezuiverd en ingezet als drinkwater in het gebouw. Het wordt daarvoor gefilterd en vervolgens gedesinfecteerd met uv-licht met een installatie in de kelder.Technisch is het geen probleem om een stap verder te gaan en zwart water lokaal om te zetten tot drinkwater, zoals Siemens bewees in Singapore. In Londen bleek het uiteindelijk duurzamer aan te sluiten op de bestaande riolering en zuivering.

Reageer op dit artikel