nieuws

Leegstand in metropool bedreigend

bouwbreed

De situatie op veel kantorenlocaties en bedrijventerreinen in de noordelijke Randstad is zo beroerd dat gemeenten samen snel in actie moeten komen om de concurrentiepositie te verbeteren.

Stroink: Gemeenten moeten in actie komen

Dat zegt de adviescommissie-Stroink. Volgens haar groeit de leegstand mogelijk tot 30 procent.

Volgens commissievoorzitter Rudy Stroink wordt er door de gemeenten in de Metropool Amsterdam veel gediscussieerd, maar ontbreekt het nog aan een gezamenlijke aanpak. “Elke gemeente heeft een eigen leegstandsaanpak, terwijl juist nu het belang van de regio het uitgangspunt moet zijn.” Zowel de aanpak van de leegstand, als het in stand houden van een internationaal concurrerend vestigingsklimaat kan volgens Stroink alleen regionaal worden aangepakt.

De adviescommissie verlangt op een aantal terreinen actief ingrijpen. Gemeenten moeten nog meer plannen voor nieuwe kantoren schrappen en ontwikkellocaties uitnemen. Ook moeten zij een bescheiden aantal ‘krachtlocaties’ aanwijzen. Vestigingsplekken in alle soorten en maten, van goedkoop tot duur, waar de kwaliteit op zijn minst wordt gehandhaafd, dan wel wordt verbeterd.

“Voorkomen moet worden dat toenemende leegstand als een deken over alle vestigingslocaties komt te liggen en dat nergens meer sprake is van een echt aantrekkelijk vestigingsklimaat”, aldus Stroink. Niet op de laatste plaats verlangt hij dat de overheid vaker het goede voorbeeld geeft. Vernieuwing van huisvesting moet niet plaatsvinden via nieuwbou w, maar door hergebruik van bestaand vastgoed.

Aanwezige bedrijven

Ook pleit Stroink voor het sterker koesteren van reeds aanwezige bedrijven. “De behoefte van de aanwezige bedrijven moet leidend zijn. Als aansluiting wordt gevonden bij hun vraag dan kan vertrek uit de regio, dus groeiende leegstand worden voorkomen. Maar om gebieden en gebouwen op een goede manier te kunnen aanpassen aan hun vraag, een vraag die aan verandering onderhevig is, moeten we wel veel beter weten welke behoefte zij hebben. ”

Wethouder Arthur van Dijk van de gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van het Platform Bedrijven Kantoren (Plabeka) in de Metropoolregio, onderschrijft de noodzaak meer te weten te komen over de huisvestingswensen van de huidige gebruikers. Hij wil daar samen met de Universiteit van Amsterdam meer onderzoek naar doen.

Reageer op dit artikel