nieuws

Hbo-opleiding constructeur zorgelijk

bouwbreed

Constructeurs met net een diploma van een hogere beroepsopleiding op zak beschikken over volstrekt te weinig kennis van wiskunde en mechanica. Voorzitter Johan Galjaard van brancheorganisatie VNConstructeurs: “Zo kan de branche niet verder.”

Onderzoek onder 340 pas afgestudeerden en werkgevers maakt duidelijk dat de opleidingen constructeurs afleveren die ver onder de maat presteren. Op het vlak van de toegepaste mechanica en de constructieleer – beide essentieel voor het vak van constructeur – scoort de kennis slecht tot zeer slecht. Voor het modelleren voor berekeningen is het resultaat al niet beter.

Ook de kernvakken wiskunde, materiaalkunde en analysetechnieken leveren dikke onvoldoendes op. “Zodra hbo’ers de arbeidsmarkt betreden, is direct extra begeleiding en nascholing nodig. Die inspanning komt voor rekening van de werkgevers”, zegt Galjaard. “Zorgelijk natuurlijk, dat je direct moet bijscholen. Nu de marges in de branche onder grote druk staan, wordt het de werkgevers steeds moeilijker om de kosten te dragen.”

VNConstructeurs legt de oorzaak van het lage kennisniveau bij de versnippering van het constructieonderwijs. Ook een rol speelt de schaalvergroting en het beperkte aantal studenten dat constructie studeert. Binnen de hbo-instellingen is daardoor minder aandacht voor een kleine opleiding als constructie, denkt Galjaard. “Constructieonderwijs gedijt het beste in een relatief kleinschalige omgeving. Dat geldt voor de meeste technische disciplines. Het onderwijs kan het beste op een paar plaatsen in Nederland geconcentreerd worden. Dan worden de financiële middelen beter benut en komt het talent beter tot zijn recht. Met concentratie kan het onderwijs in Nederland sterk verbeteren.”

In tegenstelling tot de hbo’ers zijn de universitair geschoolden vrijwel direct inzetbaar.

Reageer op dit artikel