nieuws

Geen toezegging voorfiscaal voordeel verduurzaming

bouwbreed

Vrije dagen inleveren om fiscaal aantrekkelijk de eigenwoning te verduurzamen kan de bouwsector miljarden euro’s opleveren in een periode van vijf jaar. Tijdens een bezoek van minister Spies, Binnenlandse Zaken, aan Overijssel kwamen de plannen op tafel.

< vervolg van pagina 1

Van een onzer verslaggevers

In een flat aan de Ceintuurbaan in Deventer krijgt minister Spies tekst en uitleg over hoe huiseigenaar stichting Eigenbouw het complex energiezuinig heeft gemaakt. De bewindsvrouw luistert geïnteresseerd naar Aerdt Nijland, directeur van de stichting. Het project staat niet op zichzelf, het is onderdeel van de zogeheten Overijsselse aanpak.

Die houdt in dat sinds 2010 in het energiezuinig maken van 10.000 woningen 20 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Te weten 13 miljoen van de provincie, 5 miljoen van het rijk en 2 miljoen van de Overijsselse gemeenten. Hiervan worden de huizen verduurzaamd zodat ze het predicaat energielabel B krijgen. Werkgelegenheid en lastenverlichting zijn het resultaat. “Deze investering van 20 miljoen levert 100 miljoen euro extra omzet en circa 1000 arbeidsplaatsen op voor de bouw en installatiebranche in Overijssel tot en met 2015.”

Spies luistert geïnteresseerd. Als ze daarna op het punt staat de woning te verlaten stapt Tjeerd de Boer, regiodirecteur van BAM Woningbouw Deventer op haar af. Hij vertelt de bewindsvrouw over zijn idee om de verduurzaming van woningen financieel aantrekkelijk te maken. In dat plan kunnen werknemers vrije dagen inleveren en het geld dat zo beschikbaar komt, tegen een fiscaal aantrekkelijk tarief investeren in het energiezuinig maken van hun woning.

De minister juicht toe dat zulke plannen worden ontwikkeld, maar ziet in een belastingmaatregel vooralsnog geen fiducie. “Er zijn genoeg mogelijkheden voor werknemers om vrije tijd in te leveren voor geld. En dan zijn ze natuurlijk vrij om met hun geld te doen wat ze willen. Maar ik vind het te kort door de bocht gaan om te veronderstellen dat de overheid hieraan een belastingvoorstel zou koppelen.”

De Boer is bekend met de fiscale beperkingen. Niettemin heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels interesse getoond en de gemeente Deventer die nauw betrokken is bij de plannen heeft, zo weet hij, hooggespannen verwachtingen van een fiscaal aantrekkelijke verduurzamingsregeling. “De pc-privé-regeling die van toepassing was in de jaren ’90 van de vorige eeuw, zorgde voor een computertransitie, zodat we nu bij de landen horen die een hoge dichtheid van computergebruik hebben”, aldus een toelichting. “Deze regeling werd gefinancierd door het inzetten van vakantiedagen. Laten we nu de isolatietransitie starten.”

Uitgangspunt is het plaatsen van slimme meters bij deelnemers aan de regeling waarmee het energieverbruik kan worden bepaald. Op basis van die gegevens kan een advies op maat worden gegeven. Vervolgens regelt de huiseigenaar met zijn werkgever dat hij zijn vrije dagen doorwerkt en krijgt uitbetaald. Van dat geld betaalt hij dan de isolatie van zijn woning. Zo ontstaat een win-winsituatie. Als de regeling aanslaat, krijgt de verduurzaming van Nederland een enorme impuls. De stimulans voor de bouwsector is navenant. Zowel de werkgelegenheid als de omzet zullen sterk groeien.

Reageer op dit artikel