nieuws

Dorpsbewoners nemen initiatief tot woningbouw

bouwbreed Premium

Het was een sprong in het duister. Maar René Feenstra heeft er geen spijt van. Nadat de gemeente Littenseradiel , in 2009 te kennen had gegeven voorlopig geen woningbouw te zullen plegen in het Friese dorp Oosterlittens, nam hij samen met andere dorpsbewoners het initiatief voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

Drie jaar geleden klopten vijf gezinnen uit Oosterlittens aan bij de gemeente Littenseradiel. Wanneer werden er nieuwe woningen gebouwd in hun dorp?, wilden ze weten. Ze kregen nul op het rekest. Nieuwbouw zat er voorlopig niet in, liet de dienstdoende ambtenaar hen vriendelijke doch resoluut weten. Littenseradiel had de handen reeds vol aan bouwprojecten in andere dorpen binnen de gemeentegrenzen.

De beambte wees zijn bezoekers echter op de mogelijkheid van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ofwel zelfbouw. In het kort komt dat er op neer dat potentiële huiseigenaren zelf optreden als projectontwikkelaar voor hun toekomstige woning. Feenstra, projectleider bij Oranjewoud, zag dit als enige mogelijkheid. Samen met vijf dorpsgenoten richtte hij de vereniging CPO Nieuwbouw Oosterlittens op. En zo begonnen drie hectische jaren waarin de ervaring die hij opdeed bij Oranjewoud hem goed van pas kwam. “Weliswaar ben ik een gww-man en geen projectontwikkelaar, maar niettemin heb ik veel gehad aan mijn werkervaring. Wil je als CPO-vereniging nieuwbouw plegen dan is het van groot belang dat er iemand bij betrokken is die bijvoorbeeld weet hoe een waterschap werkt en wat een bestemmingsplan inhoudt. Ook al kun je die expertise natuurlijk ook wel inhuren.”

Het kostte de initiatiefnemers ongeveer een jaar om de vereniging handen en voeten te geven. “We bepaalden in die tijd waar we zouden willen wonen, kochten vervolgens in overleg met de gemeente, maar zonder dat er een projectontwikkelaar aan te pas kwam, een stuk grond groot genoeg voor elf bouwkavels. En dat was pas het begin. Het echt zware werk moest nog komen.”

Feenstra somt op: “We hebben zelf het stedenbouwkundige plan bedacht en laten uitwerken. We hebben zelf onder meer de benodigde milieukundige en grondmechanische onder zoeken laten uitvoeren. We hebben zelf het werk technisch laten voorbereiden en het werk aanbesteed.”

Alsof dat alles nog niet genoeg was, lieten ze ook het plangebied bouwrijp maken, gingen ze zelf aan de slag met nutsbedrijven, communiceerden ze met buurtbewoners en andere belanghebbenden en regelden ze alle vergunningprocedures en de wijzigingen in het bestemmingsplan. Als klap op de vuurpijl droegen ze zelf alle financiële risico’s.

In het bijzonder dat laatste bezorgde hen hoofdbrekens. “De gemeente, provincie, de aannemers en de adviesbureaus die we benaderden, keken wel op van onze plannen en van hoe we die wilden realiseren, maar al snel deelden ze ons enthousiasme. De gemeente steunde ons en de provincie gaf zelfs subsidie. Verschillende banken daarentegen weigerden met ons in zee te gaan. Gelukkig vonden we gehoor bij de Rabobank en kregen we zo de financiën rond.”

Het resultaat van alle inspanningen is inmiddels duidelijk zichtbaar. “Alle kavels zijn verkocht tegen een lage kavelprijs en op negen van de elf zijn inmiddels huizen verrezen.”

Reageer op dit artikel