nieuws

Agenda Constructieve Veiligheid van tafel

bouwbreed

Bouwend Nederland, Neprom en VNConstructeurs zien af van het ondertekenen van de Agenda Constructieve Veiligheid 2012-2015. Een bouwbreed gedragen actie-agenda zou daarvoor in de plaats moeten komen.

D at bleek op de eerste Dag van de Constructieve Veiligheid die VNConstructeurs en Bouwend Nederland (in samenwerking met Neprom) hielden in de Jaarbeurs Utrecht. De presentatie en ondertekening van de Agenda Constructieve Veiligheid 2012-2015 verdween van het programma. In plaats daarvan gaven de drie partijen elk een visie vanuit eigen invalshoek. “We vinden dat constructieve veiligheid een ketenverantwoordelijkheid is”, aldus een verklaring van Johan Galjaard, voorzitter van VNConstructeurs. “Omdat het draagvlak voor verbetering van de veiligheid breder moet zijn dan alleen Neprom, VNConstructeurs en Bouwend Nederland zou het niet goed zou zijn als alleen deze drie aan het eind van het congres de nieuwe Agenda zouden ondertekenen. Daar moeten meer partijen bij worden betrokken.”

“Onze ambitie is niet kleiner”, aldus Bob Gieskens van Bouwend Nederland. “Maar de keten is langer dan alleen opdrachtgever, bouwer en constructeur. We willen een actie-agenda waarbij ook architecten, installateurs en leveranciers betrokken zijn. We komen met een eigen actie-agenda van Bouwend Nederland. We zijn voor geïntegreerde contracten en het tegengaan van de versnippering. Onze leden moeten ook meer gebruik maken van het ABC-meldpunt .”

Initiatief

De Agenda Constructieve Veiligheid 2008-2011 was een initiatief van de overheid (de VROM-inspectie), benadrukt Gieskens. Hij is ondertekend door Bouwend Nederland, Neprom, NL Ingenieurs, CUR Bouw & Infra, Betonvereniging, Bouwen met Staal, Vereniging Bouw- en Woningtoezichten Nederland, Kivi Niria, TU Eindhoven, TU Delft, TU Twente en het ministerie van VROM. Later zijn ook BNA, Rijkswaterstaat, VNConstucteurs en het Platform Constructieve Veiligheid aangeschoven.

“We hebben hen niet benaderd voor dit congres”, aldus Gieskens. VNConstructeurs nam het initiatief tot het congres en de Agenda Constructieve Veiligheid 2012-2015. Die valt in het water, nu Bouwend Nederland en Neprom niet ondertekenen. Volgens Galjaard moet het Platform Constructieve Veiligheid een actie-agenda opstellen, want “alle partijen zijn da ar lid van.”

Reageer op dit artikel