nieuws

Op de blauwe ogen

bouwbreed

Meedoen aan een aanbesteding betekent voor de meeste inschrijvers een hoop papierwerk. Maar soms is het voldoende wanneer de inschrijver alleen verklaart (en niet op voorhand bewijst) dat hij aan bepaalde vereisten kan voldoen. Dat was een prettig bericht voor de voorlopige winnaar in de zaak van deze week. Voor nummer 2 was het volgende […]

Meedoen aan een aanbesteding betekent voor de meeste inschrijvers een hoop papierwerk. Maar soms is het voldoende wanneer de inschrijver alleen verklaart (en niet op voorhand bewijst) dat hij aan bepaalde vereisten kan voldoen. Dat was een prettig bericht voor de voorlopige winnaar in de zaak van deze week. Voor nummer 2 was het volgende minder goed nieuws.

U kunt het zich eenvoudig voorstellen; bij een aanbesteding wordt een raamcontract vergund. Eén van de minimum-eisen is dat de inschrijver gedurende de looptijd van de raamovereenkomst producten van een bepaald merk kan leveren en onderhouden.

De voorlopige winnaar verklaart bij zijn inschrijving aan deze minimumeis te kunnen en te zullen voldoen. Maar nummer 2 gelooft daar niets van. Nummer 2 denkt namelijk te weten dat de voorlopige winnaar de genoemde producten niet kàn leveren, omdat de voorlopige winnaar geen ‘geautoriseerde reseller van dit merk is!

Dat lijkt goed nieuws voor nummer 2. Die vindt dan ook dat de aanbesteder ten onrechte heeft nagelaten te onderzoeken of de voorlopige winnaar wel aan de bedoelde eisen kan voldoen.

Daar is de voorzieningenrechter het echter niet mee eens.

Indien een inschrijver aangeeft dat hij voldoet aan een bepaalde (minimum)eis, waar in de selectie- en gunningsfase (nog) geen bewijsstukken worden verlangd, dan mag de aanbesteder ervan uitgaan dat die inschrijver ook daadwerkelijk voldoet aan die eis. Slechts wanneer er gegronde aanwijzingen zijn dat de inschrijver niet kan voldoen aan de eis, rust op de aanbestedende dienst een nadere onderzoeksplicht.

Gewoon op de blauwe ogen, dus.

Rechtbank ’s-Gravenhage, Uitspraak 9 juli 2012, Publicatie 26-7-2012

Reageer op dit artikel