nieuws

Lage grondprijs in krimpregio goed voor recreatie

bouwbreed Premium

Agroparken en themaparken kunnen de ruimte vullen die vrijkomt in krimpregio’s. Een voordeel daarbij is dat de grondprijzen in de krimpregio’s in het algemeen lager zijn dan gemiddeld.

De daling van de grondprijzen is het sterkst in Zuid-Limburg, de regio met de sterkste bevolkingsdaling. In Noordoost-Groningen waar minder bevolkingskrimp is, zijn de grondprijzen minder sterk gedaald.

In Zeeuws-Vlaanderen waar de bevolking slechts weinig daalde, stegen de grondprijzen. Een bijkomend gevolg van krimp is dat er ruimte vrijkomt op bedrijventerreinen.

Dat staat in het onderzoek Landbouw en recreatie in krimpregio’s; Knelpunten en kansen. Het rapport werd samengesteld door onderzoekers van LEI en Alterra onderzoeksinstituten van Wageningen Universiteit. Opdrachtgever was het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie. Het onderzoek gaat in op de gevolgen en kansen van landbouw en recreatie in de drie krimpregio’s: Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

De onderzoekers zien in multifunctionele landbouw mogelijkheden om de regionale economie te stimuleren. “In plaatsen met afbraak van huizen kan de vrijkomende grond aangewend worden voor bedrijventerreinen dan wel agroparken en eventueel stadslandbouw.”

Recreatie kan er volgens de onderzoekers voor zorgen dat voorzieningen blijven bestaan die anders zouden verdwijnen. Daarnaast zijn recreatieve voorzieningen gunstig voor uiteenlopende bedrijfstakken waaronder bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven en hoveniers.

Meer in het algemeen heeft krimp gunstige invloed op het landschappelijk schoon.

Dit zal minder snel het onderspit delven vanwege uiteenlopende bouwactiviteiten. En dat gegeven maakt dat er meer ruimte komt voor uiteenlopende recreatiemogelijkheden.

Reageer op dit artikel