nieuws

Bijbetaling of meerwerk 
en wat zijn de verschillen

bouwbreed

Stel, ik heb een werk onderhanden en ik ben zand aan het rijden met een 8×8. De opdrachtgever wil graag dat ik ga rijden met een 6×4. Hij is bereid om de meerkosten te betalen. Hoe ga ik dit verrekenen, als meerwerk of als bijbetaling en is er verschil?

Er is wel degelijk verschil tussen bijbetaling en meerwerk. In de praktijk wordt dit voorbeeld vaak verrekend als meerwerk en dat is niet juist.

Verrekening van meerwerk vindt plaats in geval van een bestekwijziging of afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden, paragraaf 35 van de UAV. In de bedoelde verrekenprijzen worden geacht begrepen te zijn alle voor de uitvoering benodigde kosten en een aannemersvergoeding.

Bijbetaling vindt plaats ingeval van een wijziging door de directie in de uitvoering van het werk, paragraaf 34 van de UAV. De wijzigingen kunnen ook betrekking hebben op bijvoorbeeld het in paragraaf 26 genoemde tijdschema of gedetailleerd werkplan. In principe is de aannemer verplicht het werk uit te voeren zonder aanspraak te kunnen maken op verrekening of schadevergoeding, UAV paragraaf 6 lid 1. Echter, in dezelfde paragraaf 26 staat: “wijzigingen geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs kan worden gevergd.” Het verschil met meerwerk zit in de verrekenprijzen. Bij meerwerk is de verrekenprijs inclusief AK en W&R, in geval van bijbetaling is de verrekenprijs exclusief AK en W&R en zal een aannemersvergoeding in overleg worden bepaald.

De uitvoering door een 6×4 in plaats van door een 8×8 op verzoek van de directie, is een wijziging in de uitvoering en valt dus onder bijbetaling. Wat is nu mijn voordeel?

Stel, u heeft het werk aangenomen en u heeft geen W&R berekend om meer kans te maken op gunning. Indien sprake is van meerwerk blijft dat u achtervolgen. In geval van bijbetaling wordt overlegd welk bedrag zal worden berekend en of daarin winst is begrepen.

Onderscheid maken tussen meerwerk of bijbetaling heeft dus welk degelijk financiële consequenties en kan zelfs een voordeel opleveren.

Reageer op dit artikel