nieuws

ProRail beloont veilige aannemer

bouwbreed Premium

Spoorbouwers die veilig werken maken meer kans op opdrachten van ProRail. Het voordeel kan oplopen tot een kortig van 
10 procent op de inschrijfprijs.

Aannemers ontvangen morgen een brief waarin alle voorwaarden staan vermeld.

De zogeheten veiligheidsladder is qua opzet vergelijkbaar met de door ProRail ontwikkelde Co2 Prestatieladder. De ladder heeft vijf tredes. Aannemers bepalen zelf hoe hoog zij de lat leggen.

Hoe beter een bedrijf bewust veilig werkt, hoe hoger de positie op de ladder. Een certificerende instelling stelt de bereikte trede van aannemers vast en reikt een bijbehorend ‘Veilig Bewust Certificaat’ uit. ProRail sluit mimimumeisen in de toekomst niet uit. De spoorwegbeheerder heeft hoge verwachtingen en noemt veiligheid een kwestie van levensbelang.

Reageer op dit artikel