nieuws

OZB-differentiatie lastig

bouwbreed

Er zijn behoorlijk wat instrumenten om energiebesparing in bestaande gebouwen te helpen. OZB-differentiatie hoort daar echter niet bij, schrijft minister Verhagen.

Energiebesparing wel gebaat bij andere instrumenten

In zijn brief aan de Tweede Kamer beschrijft de bewindsman dat zijn verkennend onderzoek naar niet-fiscale prikkels om energiebesparing bij gebouweigenaren en -gebruikers te stimuleren, in ieder geval heeft opgeleverd dat de onroerendezaakbelasting geen geschikt instrument is. De Tweede Kamer had hier eerder wel om gevraagd. Die wilde een lager tarief voor gebouweigenaren die behoorlijk wat energielabelstappen zouden maken door te investeren in hun gebouwen. Daardoor zou het aantrekkelijker worden, zo was de mening van de kamer.

Denkbaar

Volgens Verhagen biedt de huidige wetgeving geen mogelijkheden voor OZB-differentiatie gericht op energiebesparing. Wel is die denkbaar in de vorm van een bonus-malussysteem op basis van de energieprestatie. Het is onzeker of dat werkt.

Met andere middelen wil de bewindsman de energiebesparing wel een steuntje in de rug geven. Zo bestaat nu al de mogelijkheid in de voorwaarden voor de Nationale Hypotheekgarantie om 8000 euro aan investeringen in energiebesparing buiten beschouwing te laten bij de berekening van de financieringslasten. Dat bedrag is echter te laag. Verhagen wil dan ook kijken naar mogelijkheden dat bedrag te verhogen waardoor de leencapaciteit toeneemt.

Met financiers heeft hij inmiddels al de afspraak gemaakt dat die kijken naar innovatieve financieringsconstructies zoals terugbetaling via de energienota. De lening wordt in dat geval gekoppeld aan het gebouw en bij verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier wordt de lening overgedragen. Ook blijft de heffingskorting voor Groen Beleggen gehandhaafd. Dat biedt voor groenbanken de mogelijkheid om zich te blijven richten op energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Eerder is al in het begrotingsakkoord 2013 budget opgenomen voor een zogenoemd revolverend fonds. In 2013 komt daar 70 miljoen in, structureel wordt het 58 miljoen. Hieruit kan cofinanciering worden geregeld voor grootschalige projecten van onder meer corporaties.

Reageer op dit artikel