nieuws

Implementatie van energielabel nieuwbouw van start

bouwbreed

Het Lenteakkoord en Agentschap NL zijn druk doende het komende half jaar het implementatietraject voor het energielabel nieuwbouw uit te voeren. Per 1 januari 2013 is het verplicht.

De invoering van het het energielabel voor nieuwbouwoningen zal leiden tot verscherpte controles op bouwprocessen en installaties en op het nakomen van beloftes. Het vergt nieuwe werkwijzen en nog meer nadruk op kwaliteit. Volgens beide organisaties blijkt de bouwwereld in ieder geval bereid om daar de schouders onder te zetten.

In de praktijk betekent dit dat bouwers en ontwikkelaars nauwkeuriger dan ooit de energieprestatiecoëfficiënt moeten bepalen. Ook zullen zij tijdens het bouwproces veel meer aan documentatie en procescontrole moeten doen. Bij oplevering zal een gecertificeerde controle moeten uitwijzen of in de uitvoering is gedaan wat is beloofd en of het voorlopige energielabel kan worden omgezet in een definitief.

Het komende half jaar gaan beide organisaties dan ook hard aan de slag met de implementatie. Dit houdt onder meer in dat een aantal nieuwbouwprojecten de komende maanden intensief gevolgd worden om de nieuwe werkwijze en methodieken te testen. Inmiddels hebben 16 projectontwikkelaars en corporaties zich aangemeld voor de proef.

Reageer op dit artikel