nieuws

Ervaring opdoen met flexibel bestemmingsplan

bouwbreed Premium

Acht projecten gaan nieuwe vormen van bestemmingsplannen verkennen. Platform 31, het voormalige Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), gaf deze week het startschot voor een onderzoek naar drie varianten voor het reguliere bestemmingsplan.

Crisis en krimp vr a gen om kleinschalige en particuliere projecten. Maar de bestaande bestemmingsplannen zijn daarvoor vaak een obstakel. Veranderingen van bestaande bestemmingsplannen zijn op de korte termijn echter meestal niet mogelijk. De regels die burgers bescherming moeten bieden worden zo vooral een grote beperking.

De eerste variant is het globale bestemmingsplan. Deze bestaat al binnen de wettelijk e mogelijkheden, maar wordt weinig gebruikt. Het plan schetst alleen de contouren van een gebied. Er is ruimte voor afwijkende vormen en wensen van bewoners. In nieuwbouwgebied Almere Hout en Nieuw Den Helder, een gebied met veel leegstand, zal men met deze planvorm ervaringen opdoen. Uitnodigingsplanologie waarbij de overhead zich eveneens beperkt tot de hoofdlijnen. Initiatieven komen van particulieren of uit de markt en de overhead faciliteert deze. De geselecteerde projecten zijn: gefaseerde nieuwbouw in Tynaarlo, herbestemm ing van het oude NAVO-terrein in Maastricht en een voormalig bedrijventerrein in Amsterdam. In deze projecten willen de gemeenten onderzoeken hoe je particuliere initiatieven prikkelt.

De meest vergaande variant is het bestemmingsplan vervangen door een verordening. De overheid houdt wel een vinger aan de pols over wat wel en niet wenselijk is, maar de wettelijke bescherming van burgers is minder sterk beschermd. Deze zogenoemde Ruimtelijke verordening gaat men uitproberen in de regio Over-Betuwe. In Breda moeten nieuwe bouwplannen op het Hero-terrein kleinschalig zijn en aan duurzaamheid scriteria voldoen. In Beuningen haalt men een straat uit het huidige bestemmingsplan en vrijgegeven voor het ontwikkelen van voorzieningen. In het traject zoeken de deelnemers antwoorden op juridische en praktische vragen.

Reageer op dit artikel