nieuws

BVR-Groep voert winst en omzet op groeie

bouwbreed

De BVR-Groep heeft vorig jaar de winst en omzet flink zien groeien. De omzet ging naar 99 miljoen euro (2010: 78 miljoen euro). De winst kwam uit op bijna 2,5 miljoen euro (2010: 1,7 miljoen euro).

‘Onorthodoxe aanpak werpt vruchten af’

Na een om zetval in 2010 met circa 20 procent, zorgde de groei in 2011 ervoor dat de Roosendaalse bouwer terugkwam op zijn “vertrouwde 100 miljoen”, zo weet BVR-directeur Ad Wirken. Volgens hem zijn de vruchten geplukt van de in 2008 ingezette lijn voor de ontwikkeling van concepten. “Die keus is uitbetaald in 2011.”

De gunstige ontwikkeling doet, weet hij, niets af aan het gegeven dat de tendens in de bouwsector “onverminderd slecht” is. De BVR-Groep merkt dat ook. De omzet loopt dit jaar terug.

De bouwer verklaart ervoor te kiezen “proactief” op de negatieve conjuncturele ontwikkeling in te spelen. Dat gebeurt door de kosten van de organisatie aan te passen aan het lagere productievolume. Hoe, moet nog duidelijk worden, verklaart Wirken. In 2010 was de teruggang aanleiding voor enkele tientallen ontslagen.

Volgens de directeur is het streven te voork omen dat zoiets nogmaals nodig is. Mogelijk is het natuurlijk verloop zodanig, dat dit volstaat. Bovendien worden ook andere kostenposten tegen het licht gehouden.

Dat het de bouwer in relatief ongunstige marktomstandigheden voor de wind gaat, wijt hij aan de “onorthodoxe manier van werken”. Met als resultaat: verbetering van de m arges én toestromende klandizie.

Bibliotheek

Concepten zijn ontwikkeld voor woningen, utiliteitsbouw, zorginstellingen en renovatieprojecten. Speciaal voor particulieren wordt een bibliotheek van onder architectuur gebouwde woningen samengesteld. De bedoeling is dat hierdoor zowel de kosten als de vorm van het eindproduct al in een vroeg stadium duidelijk zijn.

Zekerheid bieden, is het recept om gegadigden over de streep te trekken. Het bedrijf vindt zijn klandizie onder behalve particuliere kopers ook onder corporaties, zorginstellingen en andere professionele opdrachtgevers.

Reageer op dit artikel