nieuws

Bouwen zonder kennis en inzicht – kan dat goed gaan?

bouwbreed Premium

Op de bouwplaats van de uitbreiding van stadion Grolsch Veste liep van alles mis. Het werd allemaal provisorisch opgelost. Kennelijk had niemand voldoende kennis en inzicht om de risico’s in te schatten. Kan dat goed gaan?

“Als constructeur had je in één oogopslag gezien: een levensgevaarlijke situatie”, aldus Jos Hoonhout, bestuurslid van VNConstructeurs. “Er is op de bouw gewerkt met onvoldoende kennis en middelen. Niet over de uitvoering nagedacht. Het weghalen van een spankabel bijvoorbeeld is onoordeelkundig geweest. Degene die dat heeft gedaan heeft geen kennis van en inzicht in constructieve veiligheid.” Volgens Hoonhout was het constructieve ontwerp van de uitbreiding van het stadion in orde. “Een erg korte hefboom, maar stabiel in de eindfase. En het is heel gebruikelijk om een staalconstructie heel precies te monteren zonder slobgaten.” Maar dan had de staalconstructie wel precies op de betonconstructie moeten passen.

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid geeft niet echt uitsluitsel over de oorzaak. Was het weghalen van de spankabel de nekslag of de combinatie van belastingen (voorbelasting door onder spanning monteren, dakplaten, videoscherm, personen en hangbruggen)? Afgaande op het bijbehorende TNO-rapport kon een onderdeel van spant 10 of 11 de belasting niet meer aan.

De foto’s in het TNO-rapport geven een ontluisterend beeld van de bouw. Een losse flensverbinding, een niet aan de gevel verbonden staaf, creatief met vulstukken en ringen op de betonkolommen geplaatste spantpoten, laswerk en met stroppen bevestigde spankabels voor het vervormen voor de montage en als tijdelijke stabiliteitsvoorziening, omdat de nodige schoren en staven niet pasten.

Niet alleen een constructeur, ook elke bouwvakker met kennis en ervaring kon zien: een levensgevaarlijke situatie.

VNConstructeurs benadrukt de noodzaak van kennis van en inzicht in constructieve veiligheid. “Betrek de ontwerpende constructeur bij de uitvoering”, beveelt de vereniging aan.

Bouwend Nederland vindt dat opdrachtgevers en -nemers moeten vastleggen dat bij de start van een project wordt getoetst of alle veiligheidsverantwoordelijkheden en -taken zijn gedocumenteerd. Als de kennis ontbreekt, moeten specialisten worden ingeschakeld. Een “escalatiesystematiek” moet bepalen wie beslist over stilleggen of doorgaan.

> Pagina 5: meer nieuws over grolsch veste

Reageer op dit artikel