nieuws

Boskalis kweekt talent voor de grote projecten

bouwbreed Premium

Boskalis mikt met zijn uiteenlopende disciplines binnen het bedrijf op grote, geïntegreerde projecten. Daarvoor wil het een nieuw soort specialisten opleiden: “cost engineers” die het geheel overzien.

Samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) start Boskalis dit najaar een praktijkgericht traject. De formule lijkt op die van de beroeps begeleidende leerweg (bbl), het mbo voor vakmensen. Het verschil: hier gaat het om hbo- en universitair opgeleiden met bovendien een aantal jaren ervaring in de praktijk. “Traditioneel kennen we binnen de aannemerij het begrip begroters”, legt Hendrik Postma, directeur van het bedrijfsbureau van Boskalis uit. “Meestal zijn dat specialisten op één vakgebied. Of baggerwerk, of stenenwerk, of civiele werken, et cetera.”

De ontwikkeling van Boskalis in de breedte, onder meer door de overname van Smit en MNO Vervat, maakt een completere benadering van werken door het bedrijf zelf mogelijk. “We zien klanten vragen om een, noem het maar zo, one stop shop voor grote infrastructurele werken.”

De behoefte groeit daardoor aan een breder georiënteerde “senior begroter”, verklaart hij. “Iemand die het overzicht heeft over de verschillende disciplines en een totaalbegroting voor de grote multidisciplinaire projecten kan maken.”

Film

Een aantal jaren beroepspraktijk achter de rug is volgens hem noodzakelijk om dit voor het bedrijf hoogst belangrijke vak in de vingers te kunnen krijgen. Hij ziet dat ook bij de traditionele begroters. “Dat zijn allemaal mensen met naast veel theoretische kennis een grote praktijkervaring. Als ze hun ogen dicht doen, zien ze de projecten als een film aan zich voorbij trekken. Ze kunnen hun bevindingen daarna vertalen in werkmethodes, planningen en kostprijzen.”

De kostendeskundigen bij Boskalis krijgen binnenkort dus gezelschap van de cost engineers, die speciaal zullen zijn toegerust voor de grote multidisciplinaire projecten en nieuwe contractvormen zoals dbm. “Projecten zoals de Tweede Maasvlakte en de stormvloedkering in Sint Petersburg.”

De theoretische opleiding voor cost engineer bestaat aan de HAN al als tweejarige post-hbo-deeltijdopleiding. De combinatie met het praktijkprogramma bij Boskalis, noemt Postma uniek. De deelnemers leren de fijne kneepjes van het vak bij de diverse onderdelen van de onderneming: baggeren en waterbouw (Boskalis), droog grondverzet en kust- en oeverwerken (Boskalis Nederland), wegen, beton, rail en technische installaties (MNO Vervat) en offshore (Boskalis en Smit).

Praktijkervaring

De opleiding gaat dit najaar van start. In eerste instantie met acht à tien gegadigden. In principe hbo’ers en universitair geschoolden met in elk geval tussen de drie en vijf jaar ervaring in de praktijk. ‘‘Mensen met minder werkervaring maar met voldoende motivatie, nodigen we niettemin ook uit te solliciteren. En een mbo’er met veel werkervaring is eveneens denkbaar. Mits die maar een hbo-denkniveau heeft.”

De werving gebeurt, onderstreept hij, bouwbreed, tot en met de b&u-bouwkundigen aan toe. “De technische kennis die sommigen dan wellicht nog missen, krijgen ze van ons.”

Boskalis denkt dat de crisis een goed moment is om zijn slag te slaan. Postma: “De bouwwereld hapert. Het mooie is dat wij juist zitten te springen om goede mensen. We hopen daarom nu voor een aantal mensen op het goede moment het juiste programma te bieden.”

Reageer op dit artikel