nieuws

Bittervoorntje legt baggeren Berkel stil

bouwbreed

Ze zijn een centimeter of vijf à zes lang, hebben een klein bekje en houden van schoon en langzaam stromend water: de Rhodeus amarus, ofwel het bittervoorntje. En ze kunnen baggerwerk stilleggen. In de oude Berkelloop bijvoorbeeld, vlakbij Borculo. Volgens waterspecialist Minke Huurnink van Waterschap Rijn en IJssel wordt het baggerwerk deze week weer hervat.

Hoe lang heeft het baggerwerk stilgelegen?

“Een paar weken, het valt wel mee. Maar het moest, in verband met de paaitijd van het bittervoorntje. Volgens tabel III van de Flora- en faunawet is het een beschermde diersoort.”

Heeft het visje vaker in de weg gelegen?

“Het komt heel weinig voor dat we werk om die reden moeten stilleggen.”

Baalt het waterschap van het voorkomen van zo’n visje?

“Dat zou je in eerste instantie denken, maar het tegendeel is waar. Het bittervoorntje komt juist op plekken voor waar het water schoon is. Het is dus een teken dat de Berkel schoon is. Voor alle duidelijkheid: het is hier vooral de zoetwatermossel die in de weg ligt.”

Hoe zit het dan precies?

“Heel simpel: een bittervoorntje legt haar eitjes in zoetwatermossels. En die mossels zitten aan de binnenkant van een kade die we aan het herstellen zijn.”

Wat schort er dan aan de kade?

“Afgelopen winter kwamen we er achter dat de kade enorm was verzwakt door het gegraaf van mollen, een reddingsplan was noodzakelijk.”

Dus jullie zijn met twee klussen tegelijk bezig in de oude Berkelloop?

“Klopt. De bagger die vrij komt bij het baggeren op een andere plek in de rivier gebruiken we voor het verstevigen van de kade. We hoeven de bagger niet op te slaan op de kant of in een depot.”

Kunt u de Berkel omschrijven?

“Een prachtig riviertje dat ontspringt in Duitsland en via de Achterhoek in de IJssel uitkomt. Er wordt gevaren en gevist, er is ruimte voor natuur en landbouw.”

Blij dat jullie weer verder kunnen?

“We hadden pech dat de zoetwatermossels precies groeien op de plek waar de kade verzwakt was en waar bittervoorntjes dus hun eitjes wilden leggen.”

Reageer op dit artikel