nieuws

Werkgelegenheid in de bouw daalt al sinds jaren zeventig

bouwbreed

Het belang van de werkgelegenheid in de bouw voor de Nederlandse economie neemt al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw af. Begin jaren zeventig werkte nog een op de negen werkende Nederlanders in de bouw. In 2010 was dat nog maar een op de twintig.

Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV. Alleen al in het decennium 2001-2010 daalde het aantal banen in de bouw met 47.000. Daarmee leverde de sector na de industrie (-139.000) de meeste banen in. Zorg en welzijn is de grootste banenmotor in Nederland. In de periode 2001-2010 kwamen er 363.000 banen bij.

In de jaren zeventig daalde de werkgelegenheid in de bouw met 0,8 procent. In het decennium erna met 2 procent. In de jaren negentig was er een opleving met een groei van 1,1 procent van het aantal bouwbanen. Tussen 2001 en 2010 vond er een daling van 1,2 procent plaats.

De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar met 3 procent afnemen, verwacht het UWV. Dat zijn 11.000 banen. Voor 2013 wordt per saldo (meer productie maar ook een hogere productiviteit per werknemer) een verdere afname van de werkgelegenheid voorzien van 1 procent. Dat zijn 4.000 banen.

Vergrijzing

Het aantal zelfstandigen in de bouw blijft groeien, alleen niet meer zo sterk als de afgelopen jaren. Volgend jaar verwacht UWV net iets minder dan 130.000 zzp’ers in de bouw. Het aantal werknemers is dan gedaald naar rond de 360.000. Het aantal vacatures groeit volgend jaar van 26.000 naar 28.000. Dat heeft deels te maken met de vergrijzing.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels