nieuws

Visser & Smit Hanab snijdt in personeel

bouwbreed

Visser & Smit Hanab schrapt vijftig arbeidsplaatsen. Vakbonden hebben begrip voor de reorganisatie, maar kunnen zich niet vinden in de voorgestelde afvloeiingsregelingen.

Gesprekken over sociaal plan vastgelopen

Het conflict over het sociaal plan is inmiddels zo hoog opgelopen dat de gesprekken tussen FNV Bouw, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie enerzijds en de directie van Visser & Smit Hanab anderzijds zijn stukgelopen, bevestigt vakbondsbestuurder Marije Ottervanger van FNV Bondgenoten.

“Het gaat allemaal heel stroef”, zegt zij. “Daarom hebben we nu bijeenkomsten belegd voor het personeel. We gaan luisteren wat zij te zeggen hebben en zullen daarna een standpunt innemen.” Op de zaken vooruitlopen wil Ottervanger niet. “Maar het zal duidelijk zijn dat de werknemers niet blij zijn.”

Heikel punt is vooral de ontslagvergoeding voor het boventallig geworden personeel. In een brief aan de medewerkers van de Volker Wessels-dochter schrijven de vier bonden dat het voorgestelde sociaal plan op dat punt “het slechtste is dat hen ooit is voorgeschoteld”. Zij voelen zich dan ook niet serieus genomen door het bedrijf.

Dat er ingegrepen moet worden bij Visser & Smit Hanab onderschrijven ze overigens wel. De onderneming, die vooral kabels, leidingen en buizen legt, schreef afgelopen jaar rode cijfers, mede als gevolg van verliezen op enkele projecten op land en zee. “Het is een rotjaar geweest voor Visser & Smit Hanab”, aldus Ottervanger, die er van overtuigd is geraakt dat een reorganisatie het bedrijf er weer bovenop zal brengen.

Gezond

Woordvoerder Gjalt Rameijer van Volker Wessels benadrukt dat de reorganisatie samenhangt met de economische malaise. “Om het bedrijf gezond te houden moeten we saneren”, zegt hij. Het verlies van vijftig banen plaatst hij in perspectief: Visser & Smit Hanab telt in totaal bijna 1700 werknemers.

Het conflict met bonden betreurt Rameijer. “We hebben ons inziens een goed en gedegen sociaal plan voorgelegd. De vakbonden hebben daarentegen onrealistische eisen gesteld, vinden wij.” Welke eisen dat zijn, wil de zegsman niet kwijt.

Reageer op dit artikel