nieuws

Verliesgevende grond snel afwaarderen

bouwbreed

Het oprichten van regionale of provinciale grondbedrijven in krimpgebieden brengt de regie over toekomstige sloop- en herstructureringen in handen van gemeentelijke en provinciale overheden.

‘Regionaal grondbedrijf in krimpregio onbekend fenomeen’

Ook kunnen zulke grondbedrijven gemakkelijker schuiven met bouwclaims van ontwikkelaars. Daarnaast is het mogelijk verliezen en winsten op grondexploitaties te verevenen tussen de deelnemers. Dat staat in het rapport ‘Kennis van krimp’ van het Nirov, het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Het rapport baseert zich op onderzoek in drie belangrijke krimpregio’s, te weten Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en Parkstad Limburg.

Regionale en provinciale grondbedrijven die zich specifiek richten op krimpregio’s zijn in Nederland een onbekend fenomeen. Dat kan verband houden met de nadelen die zulke ondernemingen met zich meebrengen. Zo kan het schuiven met bouwclaims leiden tot vertraging en eisen voor schadevergoeding. Ook geven grondeigenaren hun autonomie gedeeltelijk op. “Bovendien staan financieel gezonde eigenaren niet te springen om de grondexploitatieverliezen van hun noodlijdende buren over te nemen.”

Verder wordt in het onderzoek geadviseerd om gemeentelijke bouwgrond waarop verlies wordt geleden, zo snel mogelijk af te waarderen. Zo niet dan blijven verliezen op grondexploitaties het gemeentebeleid partenspelen. De mogelijkheden tot afwaardering zijn echter afhankelijk van de vermogenspositie van de betreffende gemeente. Gemeenten die er goed voorstaan kunnen eventuele verhoogde risico’s op lopende grondexploitaties opvangen door een beroep te doen op algemene reserves. “Gemeenten met veel grond en weinig reserves kunnen door een snelle afwaardering in een zodanig slechte financiële situatie terechtkomen, dat zij ondersteuning nodig hebben vanuit de provincie of het Rijk.”

De woningmarkt biedt meer mogelijkheden. Hier kunnen private partijen, zoals corporaties en beleggers, de handen ineenslaan met publieke partijen. In het rapport wordt gewezen op kansen die er liggen voor publiek-private fondsen waaraan wordt deelgenomen door overheden, woningcorporaties en banken. “Deze fondsen worden bijvoorbeeld ingezet om sloop-, renovatie- of herstructureringsprojecten te financieren die maatschappelijk en economisch wenselijk zijn, maar die niet door een afzonderlijke partij gedragen kunnen worden.” Hiervan wordt nog weinig gebruikgemaakt.

Reageer op dit artikel