nieuws

Roeibaan maakt nieuw gemaal overbodig

bouwbreed

Rotterdam en Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard realiseren een miljoenenbesparing door aanleg van een internationale roeibaan in de Eendragstpolder. Die maakt de bouw van een peperduur nieuw gemaal aan het Oostplein overbodig.

In de 2,2 kilometer lange Willem-Alexander Baan past de inhoud van de complete Rotte: 4 miljoen kuub. “Met een inlaatcapaciteit van 12.000 kuub per uur kunnen we hem in anderhalve dag vullen”, vertelt projectmanager Carel Andriessen (gemeente Rotterdam).

Rotterdam betaalt ongeveer een kwart van de totaal 42 miljoen euro die de gebiedsontwikkeling Eendragtspolder kost. Zuid-Holland, gemeente Zuidplas, hoogheemraadschap van Schieland en recreatieschap Rottemeren betalen ook mee.

Ruim 300 hectare van de polder wordt heringericht tot een unieke combinatie van waterberging, roeibaan en recreatiegebied. Vervanging van het in de stad gelegen gemaal mr. U. G. Schilthuis zou tientallen miljoenen hebben gekost. De gemeente vreesde ook de impact op de omgeving bij een grootschalige operatie aan het Oostplein.

Ontwerptechnisch kostte de roeibaan enige hoofdbrekens. De extra waterberging moest snel beschikbaar komen, maar eisen van de Wereldroeibond FISA dreigden roet in het eten te gooien. Die verlangt een baandiepte van tenminste 3 meter. Graven op een dergelijke diepte vereist langslepende ontgrondingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen. Daaraan werd slim een mouw gepast door te ontgraven tot -2,80 meter.

Kades

“De kades zijn vervolgens hoger opgezet, waardoor we toch de gewenste waterdiepte halen”, vertelt Andriessen. In de bak past 3 miljoen kuub water. Bij een calamiteit verdwijnen de kades onder water en is in een ‘plas-drasgebied’ aan de noordzijde ruimte voor nog eens een miljoen kuub.

Aannemer GMB legt volgens een design & constructcontract wegen en inlaten aan en heeft met Martens en Van Oord het graafwerk voor de achtbaans roeibak afgerond. BAM Utiliteitsbouw neemt de bouw van de overige faciliteiten voor zijn rekening. Die bestaan onder meer uit de aanleg van een finisheiland boven het calamiteitenpeil. Daarop komen de hoofdaccommodatie met botenloods, starttoren, meethutten en drijvende vlotten en steigers. Momenteel legt GMB vier betonnen bruggen aan. Die zijn elk 40 meter lang en vormen de verbinding naar de kade die de scheiding vormt tussen de plas en het plas-drasgebied. De brug naar het finisheiland wordt 80 meter lang.

Het totale project moet eind dit jaar klaar zijn.

Reageer op dit artikel