nieuws

‘Rekenregels voor piping te streng’

bouwbreed

Met een uitgebreide praktijkproef wil Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aantonen dat 28 kilometer afgekeurde dijk wel degelijk sterk genoeg is. De rekenregels voor piping zijn volgens het waterschap onnodig streng voor boezemkades.

Uitgebreide praktijkproef moet aantonen dat afgekeurde dijk sterk genoeg is

< Vervolg van pagina 1

De piping proef wordt opgezet bij een kade rondom polder Heerhugowaard. Van de 33 kilometer boezemkade van deze polder werd bij een recente toetsing maar liefst 28 kilometer afgekeurd. Er zou een kwelwegtekort zijn variërend van 10 tot 40 meter. Daarmee zou het gevaar groot zijn voor piping: zandvoerende wellen die de dijk ondermijnen.

Versterken van alle dijken met kleibermen zou Hollands Noorderkwartier op zeker 11 miljoen euro komen te staan. Misschien wel het dubbele aangezien rondom gebouwen en monumenten veel duurdere maatregelen nodig zijn. Projectleider Erik van Soest van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier betwijfelt bovendien het nut van zo’n operatie. “In de praktijk ervaren we helemaal niet dat onze kades zo gevoelig zijn voor piping.” De oorzaak van de discussie schuilt volgens Van Soest in de algemeen geldende, te strenge rekenregels die worden gehanteerd bij de wettelijke toetsing. Die zijn gebaseerd op onderzoek aan de stabiliteit van rivierdijken. Daarbij geldt de vuistregel dat de kwelweg achttien keer de kerende hoogte moet bedragen. Bij een dijk die 3,5 meter water moet keren moet de afstand tussen boezem en teensloot onder de dijk door via de zandlaag, dus minstens 61 meter lang zijn.

Voor een rivierdijk is dat volgens Van Soest een goede vuistregel. Door de hoge stroomsnelheden krijgt slib geen kans om neer te slaan. Maar in een boezem met veel bagger en slib op de bodem is dat zandpakket door soms wel eeuwenlange kwel vermoedelijk deels verstopt met fijnere deeltjes. Dan zou je dus met een veel kortere kwelweg kunnen volstaan.

Dat gaat het waterschap de komende dagen onderzoeken. Aan de Huygendijk in Heerhugowaard wordt een verval van 3,5 meter gecreëerd. Gisteren is Noorderwartier begonnen met het vrijbaggeren van de bodem van de boezem. Er wordt doorgebaggerd totdat de zandlaag 1,5 meter onder de bodem van de boezem is bereikt. Op die manier ontstaat er kortsluiting tussen de boezem en de zandlaag en zou de stijghoogte in de peilbuizen in de dijk in theorie net zo hoog moeten uitpakken als het boezempeil. Het verval van 3,5 meter wordt vier dagen in stand gehouden. Onderwijl worden de peilbuizen in de dijk in de gaten gehouden en wordt de situatie visueel geïnspecteerd. Mocht de dijk dreigen te bezwijken dan wordt er onmiddellijk water in de teensloot gelaten en wordt klei op de boezembodem gelegd.

Erg bang voor dat scenario lijkt Van Soest niet. De weg boven op de kade blijft tijdens de proef gewoon in gebruik voor autoverkeer. Het zijn weliswaar slechts een paar auto’s per uur, maar daar zitten ook zwaarbeladen vrachtwagens bij. Hollands Noorderkwartier wil de uitkomsten van de proef later dit jaar nadrukkelijk delen met ingenieurs- en adviesbureaus, Stowa en andere waterschappen.

Reageer op dit artikel