nieuws

Omgeving profiteertvan Ruimte Rivier

bouwbreed Premium

Ruimte voor de Rivier geeft ook de omgeving de ruimte mee te doen op een manier die meerwaarde oplevert. Die omgeving moet dan wel een zak met geld meebrengen. Maar dan hebben ze ook wat.

“We kijken wie er belang heeft. Die halen we bij de stuurgroep voor een project en dan bezien we wat wel en wat niet kan”, schetst programma-directeur Ingwer de Boer. Langs een winderige Nederlek is de starthandeling verricht voor het project Avelingen in Gorinchem waar een nevengeul de rivier meer ruimte moet geven.

En dat is hard nodig ook. In 1995 moest een deel van de bevolking van Gorkum geëvacueerd worden vanwege een dreigende dijkdoorbraak. De schrik zit er bij de bewoners die dat toen meemaakten nog steeds in. Die zijn net als burgemeester Piet IJssels die er toen ook al bij was, blij met het project waardoor de kans dat zij nog eens huis en haard moeten verlaten aanzienlijk geringer wordt.

“In die beruchte januari 1995 zijn in totaal 250.000 mensen geëvacueerd tussen Nijmegen en Gorkum. En ook nog eens 1 miljoen dieren. Het is de opmaat geweest voor de Deltawet Grote rivieren die in 14 dagen is geschreven en in een maand door de Raad van State van advies is voorzien. Als het moet kunnen we het snel”, zegt De Boer.

“Toch is het veiligheidsbesef er maar even”, weet IJssels. “Eén maand na de evacuatie lagen de woningverkopen in Gorkum-Oost al weer op het oude peil.”

Het project Avelingen is een van de vele voorbeelden van de manier waarop Rijkswaterstaat omgaat met de omgeving en die de kans biedt toegevoegde waarde te creëren. “Het doel van dit project is veiligheid creëren. Alleen maar dijken verhogen is geen optie. Maar dan gaat het erom dat zodanig te doen dat er bijproducten ontstaan die iets meegeven aan de omgeving waar we trots op kunnen zijn. Hier is dat dankzij meer waterstandsverlaging dan noodzakelijk, extra ruimte voor economische ontwikkeling”, aldus IJssels.

Het is slechts een voorbeeld van de zoektocht naar gelegenheidscoalities per project waarmee het hoofddoel – veiligheid tegen hoog water – en de bijkomende doelen – iets meegeven voor de omgeving – gerealiseerd kunnen worden. “Langs de IJssel hebben we bij een project de Stichting IJsselland in de stuurgroep gehaald. Die was eigenaar van de meeste gronden waarop gewerkt moest worden en was ook nog eens bereid om het beheer na de uitvoering op zich te nemen”, vertelt De Boer. In Zwolle was het weer het drinkwaterbedrijf dat belang had bij het project aldaar en dus participeerde.

Dat betekent niet dat die partijen ook opdrachtgever worden. “Rijkswaterstaat blijft opdrachtgever, althans voor 33 van de 35 projecten. Avelingen is een uitzondering, daar is Gorkum opdrachtgever, en Lent, waar Nijmegen de kar trekt. Uiteraard kijken we mee over de schouder en leveren onze kennis. In alle andere gevallen houden we zelf de touwtjes in handen omdat de andere partijen onvoldoende ervaring hebben met complexe projecten als deze”, aldus De Boer.

De meeste projecten worden in de markt gezet als engineering & construct-contracten. Dat is in Avelingen ook het geval waar de combinatie De Klerk/Martens & Van Oord aan het werk is. Met een dik 60 jaar oude drijvende bok van De Klerk is de eerste pijler van de oude Baileybrug getrokken. Daarmee is de projectuitvoering officieel van start gegaan.

Teus van Oord van Martens & Van Oord ziet het helemaal zitten. “Een goede uitvoering vaart wel bij vertrouwen tussen de verschillende partijen. Hoe gaan we met elkaar om. Dat is niet contractueel af te dwingen, maar moet op hoog niveau open met elkaar besproken worden. En dat gebeurt hier regelmatig met alle positieve gevolgen van dien.”

Reageer op dit artikel