nieuws

Niet realistische en 
niet marktconforme prijzen

bouwbreed

Het komt regelmatig voor dat een inschrijver met – volgens hem – scherpe realistische prijzen inschrijft en een ander met niet realistische prijzen de aanbesteding wint. De vraag dient zich aan of altijd met realistische prijzen moet worden ingeschreven.

Onlangs wendde een inschrijver zich tot de rechtbank, omdat de winnaar volgens hem met niet realistische en niet marktconforme prijzen had ingeschreven. Diens inschrijving had terzijde moeten worden gelegd.

Het betrof een Europese openbare aanbesteding, met als gunningscriterium ‘economisch meest voordelig’. Op de aanbesteding was het Bao van toepassing. De opdracht betrof – samengevat – verhuizing van delen van ministeries naar nieuwbouw. De prijs werd middels een puntensysteem beoordeeld op basis van diverse tarieven en het bijbehorende aantal kubieke meters. De inschrijver met de laagste vergelijkingsprijs per onderdeel kreeg het maximaal aantal punten voor dat onderdeel. Verder hield aanbesteder zich het recht voor inschrijvingen die, naar haar mening, niet marktconform of niet realistisch zijn terzijde te leggen als abnormaal laag danwel manipulatief.

De klagende inschrijver was van mening dat, gelet op het grote prijsverschil, duidelijk was dat de aangeboden prijs realistisch noch marktconform was en dus manipulatief. Aanbesteder had de inschrijving als abnormaal laag danwel manipulatief terzijde moeten leggen.

De rechter was het niet eens met de klager: uit het Bao en het terzake voorbehoud volgt weliswaar dat de aanbesteder abnormaal lage aanbiedingen terzijde mag leggen, maar niet dat hij daartoe verplicht is. Evenmin was sprake van negatieve prijzen en tarieven van € 0,00, zoals hier nadrukkelijk niet toegestaan. Dat de winnaar op bepaalde onderdelen een prijs van € 0,01 bood, doet er volgens de rechter niet aan af dat de opdrachtgever niet verplicht is de inschrijving terzijde te leggen.

Een inschrijver met niet realistische bedragen loopt het risico dat een aanbesteder zijn inschrijving aanmerkt als abnormaal laag (of manipulatief) en buiten beschouwing laat (of ongeldig verklaart). Van belang is dat het Hof van Justitie van de EU recent besliste dat een aanbestedende dienst bij abnormaal lage inschrijvingen verplicht is de gegadigden een toelichting te vragen “teneinde te bewijzen dat deze inschrijvingen serieus zijn”.

Reageer op dit artikel