nieuws

Huurwoningen in 
Overijssel energiezuinig

bouwbreed Premium

Sociale huurwoningen in Overijssel worden de komende jaren flink energiezuiniger. De provincie en 25 corporaties tekenden hiervoor een convenant. De provincie stelt voor 100 miljoen euro aan goedkope leningen beschikbaar.

De partijen rekenen op een drieklapper: energiebesparing, lagere woonlasten en een impuls voor de werkgelegenheid. Verantwoordelijk gede-puteerde Theo Rietkerk gaat ervan uit dat de beoogde investeringen de komende jaren minimaal 1000 arbeidsplaatsen opleveren.

De regeling is bedoeld voor maatregelen die leiden tot lager energieverbruik of opwekking van duurzame energie. Dat laatste is onder meer interessant als de energieopbrengst uit hernieuwbare bronnen groter is dan de opbrengst uit betere isolatie.

De staat van de voorraad leent zich voor het plukken van veel laaghangend fruit. Van de 135.000 sociale huurwoningen in Overijssel hebben 110.000 energielabel niveau C of lager.

Staan woningen op de nominatie om over niet al te lange tijd te worden gerenoveerd of gesloopt, dan kan de voorkeur uitgaan naar uitsluitend duurzame energieopwekking. De installaties zijn dan later te hergebruiken.

De provinciale leningen bedragen maximaal 15.000 euro per woning en krijgen een looptijd van maximaal 15 jaar. De rente ligt circa 1,5 tot 2 procent onder de marktrente. Dit jaar moeten zo leningen zijn te krijgen tegen 1 procent rente, vast voor de gehele looptijd.

Maximaal een derde van deze leningen mogen de corporaties gebruiken voor werkzaamheden die in samenhang met energiebesparende maatregelen plaatsvinden. Zoals dakrenovatie in combinatie met het aanbrengen van dakisolatie.

In Overijssel zijn in totaal 35 woningcorporaties actief. De 25 deelnemende corporaties streven ernaar hun kennis en ervaring flink te laten groeien. Zij zullen hun inzichten onderling uitwisselen en beschikbaar stellen aan de overige corporaties.

De provincie verklaart dat ze ook particuliere woningeigenaren en bedrijven probeert te bewegen hun gebouwen aan te pakken.

Reageer op dit artikel