nieuws

Gerechtsgebouw wordt transparant

bouwbreed Premium

De belangstelling voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Breda is groot. Liefst 120 vertegenwoordigers van uiteenlopende markpartijen schoven aan tijdens een eerste informatiebijeenkomst, die vorige week werd gehouden.

Transparantie wordt het kenmerk van het gerechtsgebouw Breda. Rechtspraak is immers een openbare aangelegenheid en dat hoort in het gebouwencomplex tot uiting te komen, legt Henk Naves, president van de rechtbank Breda, uit tijdens de bijeenkomst. Het zogeheten ambitiedocument dat aan het begin van de informatieochtend is uitgereikt, omschrijft het als volgt: “Het gebouw is groots en straalt gezag uit, maar is ook toegankelijk en uitnodigend. Geen kille abstractie maar plastisch en met detail.”

Tegelijkertijd moet doorzichtigheid niet tot het uiterste worden doorgevoerd, geeft Jan Mutsaers, procesmanager van de Rijksgebouwendienst mee. Uiteindelijk is het nodig het gerechtsgebouw te voorzien van een cellencomplex waarin gedetineerden kunnen worden ondergebracht in afwachting van hun proces. In het ontwerp moet dan ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid verdachten veilig aan- en af te voeren. Het grootste deel van het complex zal overigens worden gebruikt voor administratieve diensten.

De verschillende functies brengen met zich mee dat het gebouw flexibel dient te zijn. Bovendien moet in het ontwerp rekening worden gehouden met een toenemend gebruik van nieuwe media binnen de rechtsgang. Momenteel voeren bij de rechtbank papieren documenten de boventoon. In de toekomst zullen allerhande gegevens vooral digitaal worden opgeslagen. In het ontwerp is dit een belangrijk aandachtsgebied. “Waarbij we moeten bedenken dat op dat punt nog veel onduidelijk is”, zegt Pim Croiset van Uchelen, directeur bedrijfsvoering van het Openbaar Ministerie in Breda. “Werken we straks draadloos of hebben we kabelgoten nodig?” De nieuwbouw moet wat dat betreft moeiteloos kunnen worden aangepast. “We verwachten een digitaliseringsslag”, benadrukt Naves.

Flexibiliteit is ook van belang omdat het complex zowel onderdak zal bieden aan de rechtbank Breda als aan het Openbaar Ministerie Breda-Middelburg. “En ook al werken we waar dat mogelijk is samen”, zegt Croiset van Uchelen, “de rechtbank en het Openbaar Ministerie zijn strikt gescheiden. In het gebouw moet dat tot uiting komen. Dit gegeven vereist dat de infrastructuur in het complex perfect dient te zijn.”

Het is daarbij niet uitgesloten dat de komende jaren nevenvestigingen van rechtbank Breda die nu in Tilburg en Bergen op Zoom zitten, hier ook in de nieuwbouw komen. Zolang dat nog niet het geval is, moet het mogelijk zijn om onderdelen van het gebouw voor andere doelen te gebruiken. Te denken valt aan het verhuren ervan aan uiteenlopende partijen.

Het consortium dat het gebouw op basis van design, build, finance, maintainance en operate (dbfmo) gaat bouwen en de zorg ervoor de komende 30 jaar voor zijn rekening gaat nemen, moet dan ook van vele markten thuis zijn. “Het gebouw dat ons voor ogen staat, moet niet alleen geschikt zijn om twee strikt gescheiden machten te huisvesten”, zegt Naves. “Het moet ook meerdere rechtbanken onderdak kunnen bieden. Momenteel is centralisatie van de rechtspraak een belangrijk item. Dat kan over tien jaar weer anders zijn. Misschien gaat de voorkeur dan wel uit naar rijdende rechters. Met zulke golfbewegingen moet in het ontwerp rekening worden gehouden. Over dertig jaar willen we nog steeds in een actueel gebouw zitten. We zullen dus hoge eisen stellen aan het consortium.”

Reageer op dit artikel