nieuws

Funderen met soort klopboor

bouwbreed Premium

Het in de grond vormen van betonnen funderingspalen gaat sneller als bij het boren ook stevig wordt getrild.

Het plaatsen van een funderingspaal kan op diverse wijzen, alle zo met hun nadelen. Zo kan heien geluidshinder geven voor omwonenden en kunnen de trillingen schade veroorzaken aan gebouwen in de omgeving.

Een alternatieve werkwijze is het in de grond schroeven van een buis, gevolgd door het ter plaatse vormen van een funderingspaal uit gewapend beton. Een probleem bij dat schroeven is het ontstaan van wrijvingswarmte bij de punt van de buis, zodat een speciaal koelsysteem moet worden gebruikt of anders regelmatig even moet worden gestopt. Een ander probleem is het relatief hoge vermogen dat nodig is voor het boren.

Om deze problemen te ondervangen, bedachten medewerkers van twee bedrijven een hybride systeem dat gebruikmaakt van een combinatie van schroeven en trillen. Het daarvoor benodigde blok is voorzien van twee motoren die zijn aangesloten op een hydraulisch aggregaat: één voor het roteren van de buis – zowel linksom als rechtsom – en één voor het vibreren. Bij het in de grond brengen worden de eerste en de laatste meters uitsluitend geschroefd. In de meters daartussen kunnen beide bewegingen worden gecombineerd of juist afwisselend worden gebruikt. In een kleilaag is bijvoorbeeld vooral roteren handig, in een zandlaag vooral trillen. Uiteindelijk blijkt het totaal benodigde vermogen bij het afwisselend en gecombineerd gebruiken van schroeven en trillen kleiner dan bij schroeven alleen, en de warmteproductie minder. Ook het uit de grondtrekken van de buis gaat makkelijker bij de combinatie roteren/ trillen.

Jeroen Vroom – een van de uitvinders – benadrukt dat de vinding een gezamenlijk project is van Vroom Funderingstechnieken en Hillcon Piling Equipment: “Zij fabriceren en verhuren onder andere funderingsmachines en wij passen funderingssystemen toe. We weten dat in de ene grondsoort schroeven beter is en in de andere juist trillen. Zo kwamen we op het idee om deze technieken te combineren. De equipmentom dat te doen is nog in ontwikkeling, maar we hebben wat tests gedaan met een geïmproviseerde combinatie en dat gaf goede resultaten, waarop we nu verder voortborduren. Wat bijvoorbeeld nog wat aandacht vereist, is de afdichting van het schroefdeksel beneden aan de buis, die meer te verduren krijgt dan wanneer je alleen maar schroeft. Ik verwacht dat het systeem pas begin volgend jaar in productie komt.”

Reageer op dit artikel