nieuws

commentaar/ Boegbeeld

bouwbreed

De roep om een nieuw boegbeeld voor de bouw klinkt steeds luider. Leen van Dijke, staflid van Volker Wessels, heropende de discussie deze week met zijn opmerking in Cobouw dat de sector behoefte heeft aan “een ambassadeur van verandering”. Maar het is naïef om te veronderstellen dat met een nieuw gezicht alles in orde komt. […]

De roep om een nieuw boegbeeld voor de bouw klinkt steeds luider. Leen van Dijke, staflid van Volker Wessels, heropende de discussie deze week met zijn opmerking in Cobouw dat de sector behoefte heeft aan “een ambassadeur van verandering”. Maar het is naïef om te veronderstellen dat met een nieuw gezicht alles in orde komt.

Er is namelijk meer aan de hand. Minister Spies merkte enige tijd geleden in deze krant op dat ze “chagrijnig” wordt van de bouwlobby. Deze zou te versnipperd zijn, en te veel geneigd zijn om in Den Haag simpelweg de hand op te houden.

De uitspraak van de minister staat niet op zichzelf. Van Dijke, die al geruime tijd werkzaam is in het hart van het Haagse politieke machtscentrum, zei deze week in Cobouw dat Kamerleden brieven vanuit de bouw ongelezen in de prullenbak gooien. Dat is een ernstig signaal: de bouwlobby lijkt niet meer serieus te worden genomen, en zelfs ergernis op te wekken.

In dit verband is het opmerkelijk te noemen dat het woonakkoord van de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Aedes en de NVM steeds meer steun krijgt bij zowel de politiek als decentrale overheden. De bouw was bij dit akkoord de grote afwezige, maar buiten de sector lijkt niemand zich daar druk om te maken.

Bij het Lenteakkoord speelt iets vergelijkbaars. Het EIB heeft moord en brand geschreeuwd over de mogelijke gevolgen hiervan, die voor de bouw desastreus dreigen uit te pakken. Dat is een verontrustende conclusie, maar op en rond het Binnenhof maakt niemand zich er druk over. Dat is een bewijs dat de bouw bij de politieke beslissers niet scherp op het netvlies staat. In deze crisistijd is dat iets om je grote zorgen over te maken.

De bouw doet er verstandig aan zich te bezinnen op de vraag hoe zij haar boodschap over het voetlicht krijgt. Minder versnippering, een eenduidig geluid, en constructief meedenken over mogelijke oplossingen zijn daarbij onontkoombaar. Een nieuw boegbeeld kan hierin wellicht een rol spelen. Maar vóór alles geldt: de inhoud is belangrijker dan de vorm.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels