nieuws

‘Beachvolley gaat ons helpen de beste vakmensen te vinden’

bouwbreed

Imtech associeert zich de komende vier jaar met beachvolleybal. De technische dienstverlener wordt onder meer sponsor van het EK beachvolleybal 2012 en het WK beachvolleybal 2015.

D aarnaast wil Imtech nationale beachvolley-activiteiten ondersteunen in verschillende Europese landen. Het bedrijf benut de groeiende populariteit van deze sport om jonge vakmensen aan zich te binden.

CEO Imtech René van der Bruggen sprak bij de ondertekening van het sponsorcontract de verwachting uit dat zijn bedrijf de komende jaren in Europa een forse groei zal doormaken. ‘‘Om dit te realiseren hebben we behoefte aan een groot aantal nieuwe technische vakspecialisten. De technische arbeidsmarkt in Europa is echter beperkt van omvang. Beachvolley gaat ons helpen de beste vakmensen te vinden. De sport trekt in heel Europa een breed, jong en technisch opgeleid publiek.’’ Beachvolley sluit volgens Van der Bruggen ook perfect aan bij de belevingswereld van jongeren. Het is een dynamische topsport die zich kenmerkt door korte speelperiodes die worden afgewisseld met muziek en amusement.

Daarnaast past brede Europese sportsponsoring volgens Van der Bruggen bij de schaalgrootte die Imtech heeft bereikt. Het zal volgens hem leiden tot actieve branding en een nog grotere naamsbekendheid. ‘‘Dit is smart sponsoring met een mega-impact’’, voorspelde de Imtech-topman.

Rondom het beachvolley zal Imtech via internet, YouTube, social media en speciale arbeidsmarktacties het contact met de doelgroep opzoeken. Het bedrijf richt zich daarbij op zowel lagere, middelbare als hogere technisch opgeleide technische specialisten en op de instroom vanuit technische universiteiten en middelbare en lagere technische opleidingen.

Imtech heeft verschillende manieren bedacht om extra aandacht te trekken. Aantrekkelijke filmpjes op YouTube gaan een belangrijke rol spelen en verder wil Imtech op gesponsorde evenementen dominant aanwezig zijn met uitbereide ‘boarding’ en een eigen opvallende presentatiestand.

Direct na sluiting van het sponsorcontract verspreidde Imtech onder zijn medewerkers in Europa kranten in diverse talen om het doel van de overeenkomst uiteen te zetten. De krant roept medewerkers ook op door Imtech gesponsorde evenementen samen met de partner of het gezin te bezoeken en zo het eigen merk actief te ‘beleven’. Ook klanten zijn welkom.

De overeenkomst met het beachvolley is na de adoptie van het voetbalstadion van HSV in Hamburg (omgedoopt tot Imtech Arena) verreweg de belangrijkste sponsoractiviteit in Europees verband. De Hamburgse voetbalarena doet tegelijkertijd dienst als staalkaart van de technieken die Imtech beheerst. Het stadion is door betere ventilatie, een nieuwe veldverwarming, aanpassingen aan de airco en de installatie van ledverlichting 40 procent energiezuiniger geworden.

Met de bouw van een drijvend en klimaatvriendelijk stadion voor de kust van Scheveningen voor het WK Beachvolley in 2015, hoopt Imtech de interesse voor techniek onder de jeugd een extra impuls te geven. Deze arena – een wereldprimeur – krijgt de naam Imtech Green Arena.

Reageer op dit artikel