nieuws

Vervoerder vrezen extra storingen op het spoornet

bouwbreed

De veiling van nieuwe telecomfrequenties pakt slecht uit voor het Nederlandse spoorsysteem.Dat noodsignaal krijgen de ministers Schultz en Verhagen van de verschillende spoorvervoerders.

Hoe groot de gevolgen voor aannemers zijn is onduidelijk. Wel waarschuwen de vier partijen voor grote veiligheidsrisico’s die kunnen ontstaa n wanneer machinist en treindienstleider geen contact kunnen hebben. Niet alleen de veiligheid en punctualiteit zou in gevaar komen, ook de betrouwbaarheid van het systeem.

Het is geen nieuwe problematiek: “Momenteel worden de signalen van GSM-Rail, de standaard voor draadloze communicatie tussen treindienstleiding en machinist waaronder noodoproepen, al regelmatig verstoord”, schrijven Koninklijk Nederlands Vervoer, NS Reizigers, Highspeed en de Federatie Mobiliteitsbedrijven in een brandbrief.

Noodmaatregelen zijn wel te bedenken, maar zullen nooit helemaal werken, vervolgen zij: “Er ontstaat als het ware een wedloop om de eigen frequentie meer te versterken dan de andere. Alle systemen die gebruik maken van GSM-Rail dienen voorzien te worden van filters om ongewenste signalen tegen te houden.”

De kosten daarvan lopen naar schatting op naar meer dan 110 miljoen euro. “Daarmee is de inferentie niet uitgesloten. Dat achten wij disproportioneel.”

De oplossing? Agentschap Telecom moet de vergunningsvoorwaarden voor de aanbesteding van de frequentie aanpassen, luidt het pleidooi. “Indien dat niet gebeurt, kan de spoorsector slechts ten dele en tegen hoge kosten de interferentie trachten te voorkomen.”

Zonder al te grote gevolgen voor de freqeuntieveiling die in oktober plaatsheeft, kan Agentschap Te lecom de voorwaarden aanpassen, betogen de brievenschrijvers.

Reageer op dit artikel