nieuws

Verbouwen biedt scholen soelaas

bouwbreed Premium

Duizenden Nederlandse basisscholen zijn toe aan vervanging. Omdat het geld daarvoor veelal ontbreekt, moet een andere strategie worden gevolgd. Aanpassing van bestaande gebouwen biedt soelaas, zo blijkt uit het onderzoek De grote schoolverbouwing van Arconico Architecten uit Rotterdam.

Doordat het onderwijs verandert, voldoen schoolgebouwen niet meer aan de eisen van het huidige tijdsgewricht. De vraag om nieuwbouw wordt daarom vaak gehoord. Veelal kan daaraan geen gehoor worden gegeven vanwege het kostenplaatje. Met als gevolg dat gebouwen geregeld worden aangepast aan een nieuwe situatie. “Het resultaat is een schoolgebouw dat langzaam dichtslibt en zowel ruimtelijke als gebruikskwaliteiten verliest”, zo concludeert Arconico Architecten dat onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bestaande schoolgebouwen te vernieuwen. Die ontwikkeling is echter geen wet van Meden en Perzen. Met de nodige bouwkundige ingrepen kunnen schoolgebouwen worden aangepast aan nieuwe eisen.

Volgens de onderzoekers bestaan daarvoor uiteenlopende strategieën. Variërend van kleine aanpassingen tot en met zeer ingrijpende transformaties.

Met die laatste mogelijkheid is voorzichtigheid geboden, waarschuwt het architectenbureau. De kans bestaat dat nieuwbouw voordeliger uitpakt. Maar over het algemeen is verbouw voordeliger dan nieuwbouw. Dat geldt in het bijzonder voor verouderde schoolgebouwen in oude stadswijken. Nieuwbouw betekent daar vrijwel onvermijdelijk dat het oude gebouw moet worden gesloopt. “Dit zijn extra kosten die bij de herbestemming worden voorkomen”, zo staat in het rapport. “Ook de kortere procedures voor het vergunningtraject werken in het voordeel van hergebruik.”

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de transformatie van bestaande schoolgebouwen. Bouwkundige obstakels blijken goed in te schatten en te overwinnen. Gemeenten daarentegen zorgen voor problemen vanwege hun onberekenbare gedrag.” Dat komt omdat het Bouwbesluit voor wat betreft transformaties op meerdere wijzen kan worden uitgelegd. Met als gevolg dat bestaande gebouwen bij het verlenen van vergunningen afwisselend worden beoordeeld als nieuwbouw en als bestaand.

Reageer op dit artikel