nieuws

Standaard stadstunnels blijft uit

bouwbreed Premium

Aannemers komen in de problemen door het uitblijven van eenduidige regels voor stadstunnels. Daarvoor waarschuwt de ChristenUnie.

Minister Schultz zet het mes in de regels voor tunnelveiligheid. Daarmee wil ze al langer afrekenen met ellenlange discussies, gigantische budgetoverschrijdingen en vertragingen.

Ze heft de commissie-Tunnelveiligheid op en introduceert een veiligheidsstandaard die geldt voor alle rijkstunnels langer dan 250 meter. Gemeenten willen die standaard niet gebruiken. Het zou teveel zijn toegesneden op rijkstunnels.

Schultz snapt het dilemma en geeft gemeenten de vrijheid om een eigen standaard voor niet-rijkstunnels te ontwikkelen. Hoe die er uit gaan zien is echter nog niet duidelijk. Het baart de ChristenUnie zorgen: de standaard voor rijkstunnels nam ook twee jaar in beslag.

Het ontwikkelen van verschillende standaarden voor tunnels is niet handig voor aannemers, oordeelt de ChristenUnie verder. De partij vermoedt dat het kostenverhogend werkt en vreest dat de beschikbare “engineeringscapaciteit” te beperkt is. Schultz is minder ongerust. Ze gaat er vanuit dat het bij twee standaarden blijft en hoopt dat de uniforme regels voor stadstunnels veel op die van rijkstunnels gaan lijken.

Voor tunnelbouwers worden het drukke tijden, schrijft de minister. Tal van bestaande tunnels moeten worden aangepast om te kunnen voldoen aan de regels. Om het werk te spreiden verschuift Schultz een eerdere deadline vooruit. Tunnels tussen de 250 en 500 meter hoeven pas in 2019 te voldoen aan de nieuwe regels. Eerst was dat 2014.

De standaard voor rijkstunnels wordt overigens elke vijf jaar geëvalueerd. Op die manier kunnen nieuwe technieken een plaats krijgen in de regels.

De commissie-Tunnelveiligheid blijft bestaan tot een nieuw Kennisplatform is opgetuigd.

Vergeleken met Europa zijn de Nederlandse tunneleisen overigens strenger. Dat scheelt voor een tunnel tussen de 250 en 500 meter al gauw 2 tot 3 miljoen euro. Wanneer de nieuwe Tunnelwet ingaat is onzeker. De Tweede Kamer kan de wet controversieel verklaren. Minister Schultz betoogde eerder snelle invoering. Echt nodig lijkt dat niet. De nieuwe standaard voor rijkstunnels wordt namelijk al toegepast.

Reageer op dit artikel