nieuws

Renovatie vergeten sluis dankzij de crisis

bouwbreed

Renovatie vergeten sluis dankzij de crisis

Komende zomer kan er weer gevaren worden van de Hollandse IJssel naar de Krimpenerwaard. Heijmans Restauratiewerken bracht de totaal vervallen Stolwijkerschutsluis weer terug in oude staat.

Als je niet weet dat hij er zit, zie je hem niet. De Stolwijkerschutsluis was jarenlang een smal, diep en vervallen overblijfsel uit een ver verleden, verscholen in de IJsseldijk bij Gouderak. De sluis werd gebouwd in 1799, om de veenwinning in de Krimpenerwaard mogelijk te maken. Maar die ontginning mislukte totaal. Sindsdien kende de sluis een halfslachtig bestaan als weinig populaire scheepvaartroute. Omdat de Hollandse IJssel op deze plek een getijderivier is, is de sluis een van de verst landinwaarts gelegen zeewaterkerende sluizen. Maar zelfs de benoeming tot rijksmonument stopte het verval van de sluis niet. In de jaren tachtig was de staat van onderhoud zo slecht dat de sluis werd afgesloten.

Het had maar een haar gescheeld of de sluis was definitief gesloopt. Het hoogheemraadschap vond renovatie te duur, omdat de sluis feitelijk functieloos was. Ook de gemeente Gouda en de provincie konden de twee miljoen euro niet opbrengen. Maar de stimuleringsgelden van de toenmalige minister Plasterk (Cultuur), ingesteld om de crisis in de bouw te verzachten, brachten uitkomst. Het ministerie betaalde de helft, de rest werd door provincie, gemeente en hoogheemraadschap opgebracht. “Je kan zeggen dat de crisis de sluis gered heeft,” zegt projectleider Piet Drop van Heijmans.

De sluis werd bijna compleet vernieuwd. Het metselwerk en de natuursteen in de sluiskolk vervangen, en de verroeste mechanische onderdelen gerestaureerd. Ook de totaal verrotte sluisdeuren werden vervangen. Om dat werk mogelijk te maken moesten eerst damwanden worden geslagen. En er was nog een extra complicatie, vertelt Drop: “Het gebied is in de Tweede Wereldoorlog bestookt door geallieerde bombardementen, dus voor iedere ingreep in de bodem, moest een uitgebreid explosievenonderzoek worden gedaan. Dat moet straks nog een keer, wanneer de brug over de sluis wordt vervangen. Die rust nu op de sluiswanden, maar dat is slecht voor de stabiliteit van de sluis. Daarom bouwen we straks, buiten de constructie van de sluis, twee nieuwe steunpunten.”

Projectgegevens

Project: Renovatie Stolwijkerschutsluis

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Uitvoerder: Heijmans Restauratiewerken

Partners: Grontmij

Bouwtijd: 10 maanden

Projectkosten: 2,2 miljoen euro

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels