nieuws

Masterplannen beter af door Wijzigingsbesluit

bouwbreed Premium

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen maakt het voor gemeenten mogelijk masterplannen en beleidsregels op te stellen op het gebied van bodemenergie. Daarmee hebben de gemeenten een instrument in handen om hun beleidsregels te maken voor het verlenen van vergunningen op dit gebied.

Los van beleidsregels en een masterplan is het ook mogelijk om voor de ondergrond een bestemmingsplan op te stellen. Dit gebeurt dan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Maar dit wordt niet geëist in het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Dat meldt Nirov, het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

“Inmiddels is duidelijk dat het ‘druk’ is geworden in de ondergrond; verschillende partijen maken zich sterk voor bodemenergie”, aldus het Nirov. “Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen maakt het mogelijk het principe van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, daarbij te doorbreken.”

De organisatie tekent daarbij aan dat het gebruik van bodemenergie vraagt om ruimte in de ondergrond en dat het medewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening daarom bekend moeten zijn met plannen om bodemenergie te gebruiken.

Door bodemenergiesystemen te gebruiken, vermindert het energieverbruik.

Bovendien worden klimaatdoelstellingen eerder gehaald doordat de uitstoot van CO 2afneemt, stelt het Nirov.

Een probleem dat zich daarbij voordoet, is dat bodemenergiesystemen veel ruimte nodig hebben in de ondergrond. Ze werken minder goed als er conflicterende systemen bij elkaar in de buurt zijn aangebracht. In dat geval is er sprake van negatieve interferentie. En gezien de drukte onder de grond, is dat een reëel risico.

Het invoeren van zogeheten interferentiegebieden maakt echter alle gesloten systemen vergunningplichtig, waarmee problemen op dit punt kunnen worden ingedamd. “Door middel van beleidsregels kan de gemeente vervolgens sturen op de situering van deze systemen in de diverse lagen van de ondergrond.” Volgende maand, op 7 juni, houdt Nirov een informatiebijeekomst met als centraal thema het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen.

Reageer op dit artikel