nieuws

Locatus: leegstand van winkels stabiliseert

bouwbreed Premium

De leegstand van winkelpanden stabiliseert zich. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van winkelconsultant Locatus. Momenteel heeft 6,3 procent van het totaal beschikbare winkeloppervlak geen huurder.

Van onze redactie economie

In totaal staat ruim 200.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak leeg, evenveel als in 2011. De winkelleegstand wordt overgedramatiseerd, zegt directeur onderzoek Gert-Jan Slob van Locatus in Vastgoedmarkt. “Je hoort voorspellingen over 20 procent leegstand. We zitten nu 3,5 jaar in een recessie. De leegstand is in die periode gestegen van 5 naar 6,3 procent, allesbehalve een schrikbarende toename.”

De stijging is volgens hem ook niet het gevolg van het door internet veranderde winkelgedrag. “De toename is gedreven door de recessie. Natuurlijk zijn branches als de cd-, boeken- en elektronicamarkt kwetsbaar voor internet. Maar bijvoorbeeld de modebranche is de komende vijf jaar niet van plan het aantal winkels terug te brengen. Veel modeketens willen juist meer fysieke winkels als de economie herstelt, blijkt uit gesprekken die wij en TU Delft hebben gevoerd. Winkels verdwijnen niet, maar veranderen. Zo zie je onder invloed van internet een toename van meer servicegerichte en dienstverlenende winkels.”

Wel maakt Slob zich zorgen over de komende bezuinigingen en de verhoging van de btw naar 21 procent per 1 oktober. “Het besteedbaar inkomen dreigt in 2013 fors te dalen, terwijl de prijzen waarschijnlijk omhooggaan. Dat berokkent de winkelmarkt schade, met een weer oplopende leegstand tot gevolg. Ik maak me vooral zorgen over de grensstreken, waar de leegstand nu al het grootst is. In Limburg is de leegstand al 9,6 procent. Met een lagere btw in Duitsland zullen Limburgers daar gaan winkelen. De gevolgen laten zich raden.” Half juli publiceert Locatus de definitieve leegstandscijfers.

Locatus becijferde maart dit jaar dat het aantal gemeenten dat te maken krijgt met winkelleegstand het afgelopen jaar met 26 procent toegenomen. Begin 2011 was in 109 gemeenten de leegstand groter dan de “normale” frictieleegstand en werd een krimp van de bevolking voorspeld. In 2012 is het aantal gemeenten met deze toekomstverwachting toegenomen tot 136, ruim eenderde van alle Nederlandse gemeenten.

Reageer op dit artikel