nieuws

Zuid-Holland investeert in vernieuwing topsectoren

bouwbreed

Zuid-Holland steekt tot 2015 bijna 131 miljoen euro in de vernieuwing van de economische topsectoren en de herontwikkeling van bedrijventerreinen.

De nadruk van het economisch beleid van de provincie komt de komende drie jaar te liggen op bevordering van het innoverend vermogen van drie economische pijlers: het havenindustrieel complex (mainport), de tuinbouw (greenport) en de kennisintensieve bedrijvigheid (brainport). Dat staat in de Beleidsagenda Regionale Economie en Energie 2012-2015: ‘Kansen zien, kansen grijpen’, die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vastgesteld.

Binnen de Zuidvleugel zijn 22 innovatieve projecten geselecteerd om de topsectoren te versterken. De provincie maakt rond de zomer bekend welke projecten op financiering kunnen rekenen.

De sectoren hebben volgens de provincie op het terrein van werkgelegenheid en omzet de meeste toegevoegde waarde in Zuid-Holland. Het zijn de groeimotoren van de economie.

Randvoorwaarde is dat de drie pijlers in Zuid-Holland aansluiting weten vinden bij de zogeheten biobased economy, waarbij niet langer fossiele grond- en brandstoffen de economie draaiende houden maar biomassa. “De economie in Zuid-Holland moet af van haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De toekomst is aan een groene of biomassa-georiënteerde economie. Vandaar dat wij bij onze keuzes om projecten financieel of ruimtelijk mogelijk te maken, zwaar laten meewegen of zij bijdragen aan verduurzaming en energietransitie”, aldus gedeputeerde Govert van Veldhuijzen.

Naar herstructurering van bedrijventerreinen gaat dit jaar 10 miljoen en 5,5 miljoen de komende drie jaar. Het gaat om oude verplichtingen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels