nieuws

Wet maakt bouwen in natuur makkelijkerdoor Wabo

bouwbreed

Bouwen in beschermd natuurgebied is makkelijker geworden door de omgevingsvergunning. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra.

Het kennisinstuut van de universiteit van Wageningen ondervroeg ruim honderd gemeenten. In slechts 0,15 procent van de door hen verleende vergunningen is gemeld dat het bouwproject schade zou kunnen aanrichten aan planten en dieren. Onderzoekster Anne Schmidt noemt dat opvallend lage percentage “verdacht”.

“Je zou eerder verwachten dat elk bouwproject schade aanricht aan de natuur. De vraag is hoe ernstig, maar 60 meldingen op 40.000 vergunningen is wel erg laag.”

Als er sprake is van bewust gesjoemel is dat volgens de gemeenten te moeilijk na te gaan. Bovendien zijn zij niet bevoegd om handhavend op te treden. Die taak ligt bij het Rijk. Schmidt spreekt van een zorgenlijke situatie. “Als de bouw van een schuur een nest zwaluwtjes bedreigt, dan is er niemand die dat weet.”

Flora

Belangrijkste oorzaak van het probleem is volgens Schmidt dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij vergunningsaanvragen niet goed geregeld is. De regelgeving voor de omgevingsvergunning, de WABO, verwijst slechts naar natuurwetgeving. Wetgeving zoals de Flora- en faunawet is niet er niet in opgenomen.

“Met de omgevingsvergunning kwam er wel één ICT-tool, maar dat werkt niet als de wetten wel naast elkaar blijven bestaan.”

Er is nog een probleem: gebrek aan kennis en capaciteit speelt sommige gemeenten parten.

De onderzoekster pleit ervoor alle regels die met bouwen te maken hebben te integreren. Ze kijkt dan ook uit naar de Omgevingswet die de problemen mogelijk oplost.

Daar is ze echter niet van overtuigd. “Het probleem is dat de wetgeving vanuit Europa dan nog steeds in verschillende richtlijnen is verdeeld, zoals de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.”

Schmidt hoopt dat aannemers en aanvragers van vergunningen ondanks de chaos achter schermen beter weten en in hun plannen rekening houden met de natuur.

Soep

“Ga direct in overleg. De soep hoeft ook niet altijd zo heet gegeten te worden als hij wordt opgediend.”

Gemeenten moeten sinds 1 oktober 2010 op de hoogte te zijn van aanwezige bedreigde soorten in de omgeving.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels