nieuws

‘NEN-normen niet gratis ter beschikking stellen’

bouwbreed

‘NEN-normen niet gratis ter beschikking stellen’

NEN-normen behoeven niet gratis ter beschikking te worden gesteld. Dat advies geeft advocaat-generaal Langemeijer de Hoge Raad in de zaak van Knooble.

In zijn 29 pagina’s tellende conclusie wijst hij erop dat iemand die de inhoud van de bouwregels wil leren kennen, niet kan volstaan met de inzage van Staatsblad en Staatscourant. Die zal naar de leeszaal moeten gaan van het NEN of een exemplaar moeten kopen van een of meer normbladen.

Dat in het Bouwbesluit verwezen wordt naar NEN-normen vindt hij geen reden om te concluderen dat de normen niet gelden zolang ze niet officieel zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Laat staan dat hij vindt dat ze gratis ter beschikking moeten worden gesteld.

Reageer op dit artikel