nieuws

Minister Schultz: Zuidasdok project met normale technische risico’s

bouwbreed Premium

De zwaar uitgeklede Zuidasdok van 1,4 miljard euro is een project met normale bouwtechnische risico’s. Wie voor welke risico’s opdraait, moet echter nog worden afgetikt.

Amsterdam en tunnelprojecten. Het lijkt wel of de stad ‘na’ de Noord-Zuidlijn geen tunnel meer durft te bouwen. De Amsterdamse PvdA-fractie liet onlangs zelfs weten dat ze de portemonnee niet trekt als de Zuidasdoktunnel duurder uitvalt.

Minister Schultz blijft er laconiek onder. Ze trekt voor het project ruim 300 miljoen euro meer uit dan voorzien. In een brief tracht ze zorgen van Kamerleden leven weg te nemen.

Veel van de vragen over risico’s hebben betrekking op vastgoed. “Dat risico is in dit ontwerp uitgesloten”, schrijft de minister. Het oorspronkelijke plan voor de Zuidas dat in 2007 op papier stond, is sterk vereenvoudigd, stelt zij. Hierin werden dubbele tunneldelen gefinancierd vanuit een enorme hoeveelheid vastgoed. Van die ambitie is niets meer over.

Ook de risico’s van de tunnelbouw zijn te verwaarlozen, vervolgt ze. Ze voert een aantal redenen aan: er komen damwanden in plaats van diepwanden, de tunnel komt minder diep te liggen, er is meer bouwruimte en de afstand tot de belendingen is groter vergeleken met het oude plan. Schultz beschrijft: “Er wordt gebouwd volgens gebruikelijke bouwmethodes die al vele malen in Nederland zijn toegepast.”

Het neemt niet weg dat ook het huidige project risico’s herbergt. Schultz noemt bouwoverlast en planologische vertraging als voorbeelden en maakt een risicoreservering van 20 procent. Daarnaast onderhandelt ze met Amsterdam over het genereren van extra opbrengsten die tegenvallers kunnen opvangen. Verder onderzoekt ze de mogelijkheden om het ontwerp verder te versoberen.

Schultz doet ook een beroep op de aannemerij. Om slim te kunnen aanbesteden en bouwen wil ze de markt in een vroeg stadium betrekken bij de plannen die ook nog beperkte ruimte laten voor commercieel vastgoed. Bouwfasering, bouwlogistiek en bouwoverlast zijn belangrijke thema’s.

Het project Zuidasdok bevat geen programma voor woningbouw. De ontwikkeling van woningbouw in het resterende Zuidas-gebied is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Reageer op dit artikel